Till tjänsten som direktionsmedlem i Finlands Bank inkom en ansökan före utsatt tid måndagen den 20 september 2021 kl. 12.00. Den sökande är den nuvarande direktionsmedlemmen, jur.kand., vicehäradshövding Marja Nykänen.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman (tfn 040 577 62 55).