Myntmuseets publikevenemang våren 2021 fokuserar på utmaningarna för betalningar i den digitala eran och den långsiktiga utvecklingen på bostadsmarknaden och i den finländska ekonomin.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Tillställningarna arrangeras som webbinarier och hålls på finska om inte annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum. Webbinarierna börjar kl. 17 och inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats.

Ti 9.2 Ekonomibok Nu: Erkki Liikanens bok Komissaari (Kommissionären)
Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn diskuterar med sin företrädare Erkki Liikanen om dennes nya bok om åren som EU-kommissionär 1995–2004

Ti 2.3 Trender på den finländska bolånemarknaden på 2000-talet
Rådgivare Hanna Putkuri, Finlands Bank

Ti 16.3 Låt dig inte luras! - Betalningsmedels- och investeringsbedrägerier i den digitala eran och hur de kan kännas igen
Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen och jurist Harri Hirvi, Finansinspektionen

Ti 6.4 Långsiktig prognos för den finländska ekonomin
Prognoschef Meri Obstbaum, Finlands Bank, och senior ekonom Arto Kokkinen, Statens revisionsverk

Ti 11.5 Handel ur marknadsmanipulationens synvinkel – Var finns fallgroparna för småinvesterare?
Marknadsövervakare Juha Manu, Finansinspektionen

Ti 25.5 Konsekvenser av coronaviruset för betalningar i Finland
Ekonom Meri Sintonen, Finlands Bank

Närmare upplysningar lämnas av Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07, och senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 22 06.