Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma vårmöten som hålls virtuellt under vecka 14. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens virtuella möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank.

Chefdirektör Rehn bidrar till webbseminariet ”The Economic Consequences of the Pandemic: Global Macroeconomics in a New Era” som ordnas i samband med IMF:s vårmöte. Temat för paneldiskussionen som ingår i seminariet är “The pandemic and a new era in central banking”. I panelen deltar utöver chefdirektör Rehn också chefen för Federal Reserve Bank of Dallas Robert S. Kaplan. Tillställningen äger rum onsdagen den 7 april kl. 18–19.05 finsk tid. Företrädare för massmedier kan anmäla sig till webbseminariet via Finlands Banks kommunikation (info@bof.fi).

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.