De elektroniska betalningarna har utvecklats i takt med digitaliseringen och olika elektroniska betalningsformer utgör det viktigaste betalningssättet i Finland. Syftet med Finlands Banks riktlinjer för elektroniska betalningar är att säkerställa att betalningslösningarna fungerar säkert i alla situationer och är effektiva ur hela samhällets synvinkel.

Enligt Finlands Bank ska 1) det finnas tillgång till lämpliga betalningssätt för olika situationer och olika användargrupper, 2) de elektroniska betalningssätten vara trygga och säkra, 3) betalningssystemen vara öppna och samhällseffektiva och 4) de elektroniska betalningssätten stödja konsumenternas hantering av sin privatekonomi och skydda användarna mot missbruk.

Betalningar är en kritisk samhällsverksamhet som inte får vara alltför beroende av enskilda aktörer eller system. Konsumenterna måste ha tillgång till olika alternativ bland vilka de kan välja det betalningssätt som är lämpligast för dem i varje enskild situation”, konstaterade Finlands Banks direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som presenterade riktlinjerna för elektroniska betalningar när han öppnade Finlands Banks Betalningsforum.

Betalningar utgör en grundläggande banktjänst som ska vara tillgänglig på lika villkor också i elektronisk form. Riktlinjerna för elektroniska betalningar kompletterar Finlands Banks riktlinjer för kontantbetalningar som gavs ut 2018 (på finska).

Den geopolitiska osäkerheten har ökat sannolikheten för störningar också inom finansbranschen. Betydelsen av beredskapsarbete inom betalningsområdet har lyfts fram. De centrala bank- och betalningstjänsterna är en viktig del av den nationella försörjningsberedskapen. De måste fungera under alla förhållanden.

Finland har en utmärkt modell för övergripande beredskap, som går ut på att myndigheterna och näringslivet tillsammans sörjer för de livsviktiga samhällsfunktionerna. Jag uppmuntrar alla aktörer att verka för att ytterligare höja beredskapsnivån”, framhöll Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på Betalningsforumet.

Fördelarna med alternativa betalningssätt är många. Konkurrensen inte bara främjar innovationer och håller betalningskostnaderna på en rimlig nivå, utan erbjuder också alternativ i händelse av störningar. ”Lämplig diversifiering är förnuftig riskhantering också inom betalningsområdet. De bästa reservsystemen för betalningar är de som vi naturligt använder i vardagen redan under normala tider”, konstaterade chefdirektör Rehn.

Att också hushållen skapar beredskap för betalningsstörningar har stor betydelse för samhället och framför allt för människorna själva. Till exempel vid tillfälliga avbrott i en enskild banks tjänster är det bra om hushållen har konto och betalkort i två olika banker. Hushållen kan höja sin försörjningsberedskap i fråga om dagliga penningaffärer genom att ladda ner en betalningsapp som ett alternativ till kortbetalningar. Det är också bra att hålla en mindre summa kontanter hemma för några dagars behov som en del av den normala beredskapen.

På Finlands Banks Betalningsforum behandlades i år mobilbetalningar, kostnader för betalningar och säkra och välfungerande betalningar.