Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 523 förfalskade eurosedlar under 2021. Det är den minsta mängden sedan 2014, då 502 falska sedlar påträffades. Motsvarande antal för 2020 var 1496 sedlar.

”Ifjol påträffades mycket få förfalskningar i Finland. Vanligen påträffas ca 500–2000 falska eurosedlar årligen, och fjolårsmängden var således liten jämfört med många andra år”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank.

Bland de förfalskningar som påträffades under 2021 i Finland var valören 20 vanligast, totalt 188. Näst vanligast var valören 10 euro (156) och 50 euro (148).

"Det är mycket sällsynt att man råkar ut för en falsk sedel, men det är alltid bra att lägga märke till sedelns säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar” fortsätter Vehmas.

Period

2017

2018

2019

2020

2021

Antal förfalskningar

766

833

979

1496

523

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi >Pengar och betalningar).

Finlands Bank har gett ut en ny webbaserad sedelkurs som är tillgänglig för alla. Kursen ger dig en inblick i eurosedlarnas säkerhetsdetaljer och information om hur du ska handla i olika situationer om du råkar ut för en falsk sedel. Kursen, som är tillgänglig på finska och svenska, finns på adressen setelikurssi.suomenpankki.fi.

Europeiska centralbanken ger i dag ut ett pressmeddelande om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10

kriminalöverkonstapel Juha Jääskelä, CKP, telefon 0295 486 233