Finlans Banks direktion har förordnat politices doktor Essi Eerola till rådgivare åt direktionen. Förordnandet gäller för en period på fem år.

Essi Eerola är sedan 2022 processchef på Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning och leder processen för inhemsk ekonomisk-politisk påverkan. Hon är också medlem av Finlands Banks forskningsstyrgrupp. Före det under åren 2016–2022 var Essi Eerola forskningsdirektör på Statens ekonomiska forskningscentral.

De övriga rådgivarna åt direktionen är Meri Obstbaum och Kimmo Virolainen.