Finlands Bank, Finlands Näringsliv EK och dess föregångare samt handels- och industriministeriet har sedan hösten 1994 genomfört enkätundersökningar om industri- och tjänsteföretagens behov av finansiering samt tillgången till och priset på kapital. Finansieringsenkäten ger en täckande översikt av företagens finansiella ställning. Enkäten har sedan 2000 genomförts en gång per år.

Rapporten ges ut enbart på finska (se länken Rahoituskysely till höger).

Rapporten läggs ut i pdf-format på vår webbplats. Den kan också prenumereras på elektroniskt så att prenumeranten får besked per e-post när den senaste har lagts ut.


Resultat visas {{pagiIndex + 1}} - {{pagiHits()}}/{{publicationData.Hits}}


 
 • Laddar ned...
 • Inga resultat med givna filterparametrar
 • Inga resultat
 • Fel
 • {{itemTitle(item)}}
  {{itemAuthors(item)}}
  {{item.SeriesName}}{{item.SeriesNumber == null ? "" : " " + item.SeriesNumber}}
  {{itemAuthors(item)}}
  {{item.PublicationDescription}}
  PDF ({{itemSize(item.DownloadSize)}}MB)

Resultat visas {{pagiIndex + 1}} - {{pagiHits()}}/{{publicationData.Hits}}

;