Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen
EK:n lakivaliokunta, 9.12.2008

Finanssikriisin viisi vaihetta