Pääjohtaja Erkki Liikanen: "Yhtenäinen euromaksualue SEPA käynnistyy"
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Euroopan komission Suomen edustuston tiloissa 28.1.2008

Talouskasvu tarvitsee tehokasta maksujenvälitystä

Maksut samalla tavalla, samoilla ehdoilla, kaikkialla Euroopassa


Hyvät kuulijat,

Maksujenvälitys on öljy sisämarkkinoiden rattaissa, sanoo Euroopan komissio verkkosivuillaan. Ylipäätään markkinatalous edellyttää aina toimivia maksujärjestelmiä.

Tieto- ja viestintätekniikan mullistus ja säätelyn vapautuminen ovat merkinneet sitä, että tieto ja palvelut liikkuvat verkossa silmänräpäyksessä. Kännykällä voi lähettää sähköpostia, kuvia ja videoita vaivattomasti toiseen kännykkään maiden rajoista riippumatta.

On vaikea käsittää, että silti maksun tekeminen tililtä toiselle maan rajojen yli – ja joissain Euroopan maassa ihan maan rajojen sisälläkin – voi viedä useita päiviä ja siitä voidaan periä korkeitakin palkkioita. Kyse on kuitenkin samasta bittien ja tietosisällön kuljettamisesta.

Euroopan komissio on tehnyt useita aloitteita Euroopan sisämarkkinoiden tehostamiseksi myös maksujenvälityksen alueella. Pankit ovat vastanneet esitettyihin haasteisiin ja lähteneet rakentamaan euromaksuille yhdenmukaisia liiketoimintasääntöjä ja standardeja. Eurojärjestelmä on tukenut näitä ponnisteluja.

Olemme täällä todistamassa ensimmäistä konkreettista näyttöä tästä työstä. Yhteinen eurooppalainen tilisiirto euromaksuille otetaan tänään käyttöön kaikkialla Euroopassa. Yhtenäinen euromaksualue eli SEPA on muuttumassa todeksi.

Uudistus ei ole näyttävä ja konkreettinen samalla tavalla kuin oli eurosetelien ja kolikkojen käyttöönotto seitsemän vuotta sitten. Yhtenäinen euromaksualue muuttaa kuitenkin maksujen välityksen toimintaa hyvin perustavalla tavalla.

Maksupalveluiden tarjoajat ovat sitoutuneet välittämään euromääräiset maksut yhdenmukaisella tavalla. Yhteiset maksutavat ensi vuonna voimaan tulevan maksupalvelu-direktiivin kanssa varmistavat sen, että kuka tahansa voi maksaa kenelle tahansa euromääräisen maksun Euroopassa yli rajojen samalla tavalla kuin maan sisällä.

Näin yhtenäisen euromaksualueen, SEPAn, visio on toteutumassa. Maksaminen on kiinteä osa kaikkea taloudellista toimeliaisuutta, ja yksinkertaistamalla ja helpottamalla maksamista, helpotamme koko talouden toimintaa.

Kun kaikki Euroopan euromaksut välitetään yhdenmukaisessa muodossa, tulevat palvelun tarjoajien ja infrastruktuurien tehokkuuserot näkyviin. Sekä asiakkaat maksupalveluita valitessaan että pankit infrastruktuuritoimittajiaan valitessaan voivat vertailla palvelun tasoa ja hintaa.

Tämä johtaa väistämättä siihen, että parhaat hyötyvät ja heikompien on parannettava suoritustaan selviytyäkseen. Lisääntyvä kilpailu tulee näin tehostamaan toimintaa ja hyödyttää ennen muuta asiakkaita.

Eurooppalaiset rahoitusmarkkinat eivät voi nykyaikaistua ja monipuolistua ilman, että välitysmekanismit, toisin sanoen maksu- ja selvitysjärjestelmät, kehittyvät.

Vaikka kansallisilla markkinoilla maksujenvälitys on usein jo tehokasta ja palveluissa on kilpailua, rajat ylittävät maksut ovat olleet hitaita ja kalliita. Vähittäismaksujen infrastruktuuri ei ole kehittynyt rajat ylittävien maksujen osalta yhtä tehokkaaksi kuin kotimaanmaksujen välitysjärjestelmät.

Yhtenäinen euromaksualue mahdollistaa sen, että Euroopassa toimivat yritykset voivat yksinkertaistaa ja tehostaa omaa kassanhallintaansa. Kotimarkkinayrityksiltä poistuu yksi este laajentaa markkinoitaan muuallekin Eurooppaan. Näin yhtenäinen euromaksualue tuottaa tehokkuushyötyjä myös maksujenvälitystä laajemmalle, koko yrityssektorille.

Maksupalveluiden käyttäjien tulee oivaltaa nyt tarjoutuvat mahdollisuudet, ja siirtyä yhteisen euromaksualueen mukaiseen tilisiirtoon mahdollisimman pian. Samalla sen tarjoamien tehokkuushyötyjen toteuttaminen tulee mahdolliseksi.

Päällekkäisten maksujenvälityskanavien ylläpitäminen tulee kalliiksi. Siksi myös pankkien kannalta mahdollisimman lyhyt siirtymäkausi on edullinen.

Yhtenäisen euromaksualueen loppuasiakkaille tuottamat hyödyt ovat ilmeiset. Komissio julkaisee tänään ulkopuolisen selvityksen, jonka laskelmien mukaan lähimmän kuuden vuoden aikana Euroopan taloudelle koituva nettohyöty voi olla jopa yli 120 miljardia euroa.

Pankkisektori on tuonut esiin, että SEPA ensisijassa nostaa pankkien kustannuksia vaatimalla investointeja ja vähentämällä tuottomahdollisuuksia. Näin varmaan lyhyellä aikavälillä on, mutta kolikolla on myös kääntöpuoli.

Yhtenäisen euromaksualueen vaatimat investoinnit voidaan toteuttaa uudella tekniikalla, jonka tuotantokustannukset ovat nykyistä edullisemmat. SEPA mahdollistaa, ja varmasti myös vaatii, maksuvolyymien keskittämistä, mikä lisää tehokkuutta.

Kiristyvä kilpailu pakottaa pankit tarkastelemaan prosessejaan entistäkin kriittisemmin ja näin hakemaan lisää tehokkuutta.

Epäilemättä Euroopasta löytyy pankkeja, jotka eivät pysty vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Käsitykseni mukaan suomalaiset pankit ovat kuitenkin hyvin perillä niistä tekijöistä, joiden avulla muutokseen on vastattava ja yhtenäisestä euromaksualueesta voidaan hyötyä.

Voisivatko maksujenvälityksen palvelut olla suomalaisten pankkien kilpailuetu integroituvilla eurooppalaisilla markkinoilla? Meillä on pitkä kokemus sähköisestä, konekielisestä maksujenvälityksestä, jota voimme hyödyntää entistä laajemmilla markkinoilla.

Meillä on käsitys myös siitä, että nyt käyttöön otettava SEPA-muotoinen tilisiirto on vasta ensimmäinen, mutta tärkeä askel kohti tehokkaampaa maksujenvälitystä Euroopassa.

Suomalaiset pankit ovat tukeneet SEPAn jatkotyötä ja laajentamista mm. internet- ja mobiilimaksamiseen ja sähköiseen laskutukseen.

Se onkin suunta, johon yhtenäistä euromaksualuetta on vietävä. Pankkien on mahdollista tarjota näitä palveluita asiakkaille myös alueilla, joissa yritykset eivät vielä ole kovin pitkällä taloushallintonsa automatisoinnissa.

Kehittämällä yhtenäistä euromaksualuetta tukemaan loppuasiakkaiden vaatimusta integroiduista palveluista, SEPAn välilliset vaikutukset voivat olla yhteiskunnan tasolla moninkertaiset tähän mennessä esitettyyn verrattuna. On esitetty arvioita, joiden mukaan koko prosessin kasvusysäys Euroopan taloudelle voi olla lähes prosenttiyksikön luokkaa vuositasolla.

Tällaista mahdollisuutta Euroopan ei kannata jättää käyttämättä.

Kiitos.