Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen
Rahoitusjärjestelmän vakaus
19.5.2016 Suomen Pankki, Helsinki