​Anvisningar för rapportering av betalningstatistik (MATI)

Integrationsutvecklingen av betalningar (SEPA) samt nya tjänsteleverantörer håller på att förändra förfarandet med massbetalningar i Europa. Förändringarna påverkar även statistiken som insamlas om betalningar. På grund av detta har Eurosystemet förnyat sin betalningsstatistik och har uppdaterat den i enlighet med statistikförordningarna år 2013.

Finlands Banks årliga datainsamling täcker Finlands Banks, Europeiska centralbankens, Statistikcentralens och Finansbranschens Centralförbunds behov av uppgifter. Finlands Bank svarar för insamlingen och förmedlingen av uppgifterna. Rapportering av upgifter för föregående år sker under februari. Den första rapporteringen som gjordes enligt den förnyade betalningsstatistiken skedde under februari 2015 och gällde uppgifter för 2014. 

FÖREGÅENDE ANVISNINGAR

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på

  • ​Rådets förordning (EG) nr 2533/1998 (ändrad genom förordning 951/2009) om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter
  • Europeiska centralbankens förordning om betalningsstatistik (ECB/2013/43) och riktlinjer (ECB/2014/15) samt
  • Lagen om Finlands Bank (214/1998​, 26 § och 28 §).
;