​Finlands Bank samlar in uppgifter från finländska försäkringsbolag för att upprätta europeiska centralbanksystemets statistik om försäkringsbolag. Datainsamlingen grundar sig på Europeiska centralbankens förordning om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50) och genomförs gemensamt av Finlands Bank och Finansinspektionen inom Solvens II-rapportering.

I dokumentet nedan ges anvisningar om de ECB-tilläggsupplysningar som ska lämnas i samband med Solvens II-rapporteringen.

Om revisioner (på engelska):

 
;