Statistik över tillgångar och skulder i investeringsfonder (SIRA)

anvisningar gäller från 4/2020

föregående anvisningar

Med FO-nummer finns tillgänglig på Statistikcentralens webbplats: sektorindelning, näringsgrensindelning och företagsstorlek. För att öppna tabellen behövs användar-ID och lösenord. Dessa kan erhållas från sijoitusrahastot(at)bof.fi​.

rapportering av investeringsfonder styrs av följande lagstiftning:

  • Förordning om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38)
  • Förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, ändrad genom ECB/2015/18).

övrigt

;