Statistik över tillgångar och skulder i kapitalfonder

 
Vänligen notera att rapporteringen är en separat enkät om AIFM-rapporteringen, som genomförs och administreras av Finansinspektionen. Den fastställda rapportörspopulationen enligt ECB:s förordning skiljer sig också från den population som är skyldig att rapportera enligt AIFM.
 
På denna sida publiceras tekniska dokument och övriga anvisningar i anslutning till utvidgningen av datainsamlingen.
 

Gällande anvisningar

Föregående anvisningar

Med FO-nummer finns tillgänglig på Statistikcentralens webbplats: sektorindelning, näringsgrensindelning och företagsstorlek. För att öppna tabellen behövs användar-ID och lösenord. Dessa kan erhållas från sijoitusrahastot(at)bof.fi​.​
 

rapportering av riskkapitalfonder styrs av följande lagstiftning:

ÖVRIGT

;