MFI-rapportering (RATI)

Alla kreditinstitut är rapporteringsskyldiga till Finlands Bank. Små kreditinstitut kan beviljas undantag från rapporteringsskyldigheten så att de lämnar statistikrapporterna per kvartal.

Koncernrapportering (KOTI)

De internationella statistikerna på bankverksamhet av BIS samlas in med hjälp av KOTI. De senaste statistikerna kan du hitta här. Rapporteringsskyldiga för koncernstatistik är de MFI som uppfyller Finlands Banks kriterier för rapporteringsskyldighet. Finlands Bank underrättar MFI separat om rapporteringsskyldigheten.

Övrigt om rapporteringen

Kreditinstitutens rapportering styrs av följande lagstiftning:

  Övrigt

;