Uppgifter som samlats in RATI-rapporteringen används till att beräkna kassakraven för kreditinstituten.