OFI-RAPPORTERING (MURA)

Finlands Bank fastställer rapporteringsfrekvensen och -omfattningen enligt företagets storlek. Rapporteringen sker kvartals- eller halvårsvis.

ÖVRIGT OM RAPPORTERINGEN