ÖVRIGA FINANSINSTITUT RAPPORTERING (MURA)

Finlands Bank fastställer rapporteringsfrekvensen och -omfattningen enligt företagets storlek. Rapporteringen sker kvartals- eller årsvis.

ÖVRIGT OM RAPPORTERINGEN

;