Betalningsbalans

Ansvaret för att sammanställa statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen överfördes från Finlands Bank till Statistikcentralen vid början av 2014.
Betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/meta/kas/maksutase_sv.html


Finansräkenskaper

Ansvaret för att sammanställa kvartalsstatistik över finansräkenskaperna överfördes från Finlands Bank till Statistikcentralen vid slutet av 2010.
Finansräkenskaperna på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/meta/til/rtp_sv.html