Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för innehållet i meddelandena och siffrorna.