Betalningsstatistik

Betalningsstatistiken erbjuder information om användningen av olika betaltjänster och betalningsinstrument i Finland. Dessa sidor innehåller bl.a. uppgifter om antalet och värdet av massbetalningar, såsom gireringar, kortbetalningar, direktdebiteringar samt kontantuttag och kontantinsättningar. Statistiken omfattar betalningsstatistiken inom ramen för eurosystemet. Uppgifterna samlas årligen in från betaltjänstleverantörer med verksamhet i Finland.

Kontantstatistik

Finlands Bank samlar in statistik som anknyter till användning och hantering av kontanta pengar. Dessa sidor innehåller en sammanfattning av den årliga enkäten till konsumenter om användningen av kontanter och betalkort samt statistik om penningförfalskningar.