Diagrambanken bygger på uppgifter från tillförlitliga källor. En del av materialet uppdateras regelbundet. Av tekniska skäl kan vi dock inte garantera att uppgifterna i alla lägen är riktiga, intakta och uppdaterade. Finlands Bank ansvarar inte för skada som uppkommit vid användning av diagrambanken.