velkaantumisaste_ja_korkorasitus

Skuldsättningsgrad och räntebörda för finländska hushåll

Källa: Statistikcentralen och Finlands Banks beräkningar.

DateHushållens skuld i procent av den disponibla inkomstenHushållens ränteutgifter i procent av den disponibla inkomsten (höger skala)
31.03.1975
30.06.1975
30.09.1975
31.12.1975
31.03.1976
30.06.1976
30.09.1976
31.12.1976
31.03.1977
30.06.1977
30.09.1977
31.12.1977
31.03.1978
30.06.1978
30.09.1978
31.12.1978
31.03.1979
30.06.1979
30.09.1979
31.12.1979
31.03.1980
30.06.1980
30.09.1980
31.12.1980
31.03.1981
30.06.1981
30.09.1981
31.12.1981
31.03.1982
30.06.1982
30.09.1982
31.12.1982
31.03.1983
30.06.1983
30.09.1983
31.12.1983
31.03.1984
30.06.1984
30.09.1984
31.12.1984
31.03.1985
30.06.1985
30.09.1985
31.12.1985
31.03.1986
30.06.1986
30.09.1986
31.12.1986
31.03.1987
30.06.1987
30.09.1987
31.12.1987
31.03.1988
30.06.1988
30.09.1988
31.12.1988
31.03.1989
30.06.1989
30.09.1989
31.12.1989
31.03.1990
30.06.1990
30.09.1990
31.12.1990
31.03.1991
30.06.1991
30.09.1991
31.12.1991
31.03.1992
30.06.1992
30.09.1992
31.12.1992
31.03.1993
30.06.1993
30.09.1993
31.12.1993
31.03.1994
30.06.1994
30.09.1994
31.12.1994
31.03.1995
30.06.1995
30.09.1995
31.12.1995
31.03.1996
30.06.1996
30.09.1996
31.12.1996
31.03.1997
30.06.1997
30.09.1997
31.12.1997
31.03.1998
30.06.1998
30.09.1998
31.12.1998
31.03.1999
30.06.1999
30.09.1999
31.12.1999
31.03.2000
30.06.2000
30.09.2000
31.12.2000
31.03.2001
30.06.2001
30.09.2001
31.12.2001
31.03.2002
30.06.2002
30.09.2002
31.12.2002
31.03.2003
30.06.2003
30.09.2003
31.12.2003
31.03.2004
30.06.2004
30.09.2004
31.12.2004
31.03.2005
30.06.2005
30.09.2005
31.12.2005
31.03.2006
30.06.2006
30.09.2006
31.12.2006
31.03.2007
30.06.2007
30.09.2007
31.12.2007
31.03.2008
30.06.2008
30.09.2008
31.12.2008
31.03.2009
30.06.2009
30.09.2009
31.12.2009
31.03.2010
30.06.2010
30.09.2010
31.12.2010
31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
31.12.2011
31.03.2012
30.06.2012
30.09.2012
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
31.12.2013
31.03.2014
30.06.2014
30.09.2014
31.12.2014
31.03.2015
30.06.2015
30.09.2015
31.12.2015
31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016
31.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
31.12.2017
31.03.2018
30.06.2018
30.09.2018
31.12.2018
31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019
31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020
31.03.2021
 
 
 
 38,5
 39,0
 39,6
 40,1
 40,6
 41,6
 42,6
 43,5
 44,5
 45,0
 45,6
 46,1
 46,6
 47,3
 48,0
 48,6
 49,3
 49,6
 49,9
 50,1
 50,4
 51,1
 51,8
 52,5
 53,2
 53,6
 54,0
 54,4
 54,8
 55,2
 55,6
 56,0
 56,4
 57,2
 58,0
 58,7
 59,5
 60,4
 61,2
 62,1
 62,9
 63,9
 64,8
 65,8
 66,7
 68,2
 69,6
 71,1
 72,5
 76,1
 79,8
 83,4
 87,0
 87,3
 87,6
 87,8
 88,1
 87,5
 86,9
 86,3
 85,7
 84,6
 83,5
 82,3
 81,2
 80,1
 79,0
 77,9
 76,8
 76,1
 75,4
 74,7
 74,0
 73,9
 73,7
 73,6
 73,4
 71,6
 69,8
 68,0
 66,2
 65,5
 64,9
 64,2
 63,5
 62,8
 62,1
 61,4
 60,7
 60,9
 61,2
 61,4
 61,6
 62,2
 62,9
 63,5
 64,1
 62,8
 63,4
 64,5
 65,8
 67,6
 66,9
 67,6
 67,5
 66,1
 68,9
 70,2
 70,7
 71,7
 72,5
 74,7
 75,9
 77,5
 79,2
 80,9
 82,1
 83,7
 86,6
 89,1
 92,0
 92,4
 96,0
 98,0
 99,9
 101,3
 102,1
 104,0
 104,6
 105,7
 106,6
 107,5
 106,5
 106,7
 107,8
 108,1
 108,9
 108,2
 109,4
 110,5
 110,8
 110,8
 111,3
 112,1
 112,3
 113,0
 114,0
 114,5
 114,9
 114,7
 114,9
 115,3
 115,1
 116,1
 117,0
 117,6
 117,5
 117,4
 118,3
 118,9
 119,7
 119,5
 121,0
 122,3
 122,4
 122,9
 123,6
 124,2
 125,4
 125,6
 126,7
 127,8
 127,0
 127,5
 127,5
 126,2
 127,9
 128,3
 130,4
 132,3
 133,3
 134,2
 
 
 
 3,3
 3,3
 3,4
 3,4
 3,5
 3,5
 3,6
 3,7
 3,7
 3,6
 3,6
 3,5
 3,4
 3,4
 3,4
 3,4
 3,3
 3,6
 3,8
 3,9
 4,1
 4,2
 4,2
 4,3
 4,4
 4,4
 4,4
 4,4
 4,4
 4,4
 4,5
 4,5
 4,5
 4,7
 4,9
 5,0
 5,2
 5,2
 5,3
 5,4
 5,4
 5,4
 5,4
 5,4
 5,4
 5,4
 5,4
 5,4
 5,5
 5,8
 6,1
 6,5
 6,8
 7,2
 7,6
 7,9
 8,3
 8,6
 8,9
 9,3
 9,6
 9,5
 9,5
 9,5
 9,4
 9,5
 9,5
 9,5
 9,5
 9,1
 8,6
 8,1
 7,6
 7,3
 6,9
 6,5
 6,1
 5,9
 5,7
 5,4
 5,2
 4,9
 4,7
 4,4
 4,2
 3,9
 3,7
 3,5
 3,3
 3,3
 3,2
 3,2
 3,1
 3,0
 3,0
 2,9
 2,8
 2,8
 2,9
 3,1
 3,4
 3,8
 3,8
 3,8
 3,6
 3,3
 3,3
 3,2
 3,1
 3,1
 2,9
 2,8
 2,7
 2,6
 2,5
 2,5
 2,6
 2,7
 2,8
 2,8
 2,8
 2,9
 3,0
 3,1
 3,3
 3,6
 3,9
 4,3
 4,6
 4,9
 5,1
 5,4
 5,5
 5,3
 4,8
 4,1
 3,3
 2,8
 2,5
 2,4
 2,4
 2,4
 2,5
 2,6
 2,8
 2,9
 2,9
 2,7
 2,5
 2,3
 2,1
 2,0
 1,9
 1,9
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
 1,9
 1,9
 1,9
 1,8
 1,8
 1,7
 1,7
 1,7
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6
 1,6