Statistik om investerings- och kapitalfonder rapporteras härefter i meddelandet om sparande och investering

Statistik måndag 23.9.2019, kl. 14.00