De finskregistrerade investeringsfondernas fondkapital ökade med 10,6 miljarder euro under första kvartalet 2015 och uppgick i slutet av mars till 96,7 miljarder euro. Samtidigt överskred fondernas aggregerade balansräkning för första gången 100 miljarder euro.

Merparten av tillväxten i fondkapitalet, 4,4 miljarder euro, berodde på prisförändringarna i fondernas investeringar. Bakom detta låg framför allt den kraftiga uppgången av aktiepriserna i Finland och de övriga länderna i Europa. De direkta aktieinvesteringarnas andel av prisförändringarna var 2,6 miljarder euro. Uppgången i aktiekurserna återspeglades också i fondernas investeringar i andra fonder, där prisförändringarna utgjorde sammanlagt 1,3 miljarder euro.

Utöver prisförändringarna bidrog den försvagade euron till att öka värdet på investeringar noterade i andra valutor, i synnerhet US-dollar, med sammanlagt 2,7 miljarder euro.

De finländska investeringsfondernas kapital
efter fondtyp åren 2011–2015

Nytt kapital från hushållen

Vid sidan av värdeförändringarna inflöt till de finskregistrerade fonderna också betydligt med nytt kapital till ett nettobelopp av 3,7 miljarder euro under årets första kvartal. Hushållen stod för den största nettoteckningen med cirka 1,2 miljarder euro. Utöver direkta fondinvesteringar kanaliseras hushållens kapital till fonder bl.a. genom de fondanknutna försäkringsavtal som tillhandahålls av försäkringsbolagen.

Bland fondtyperna samlade räntefonderna klart den största andelen av de nya investeringarna, nettobeloppet uppgick till 3,4 miljarder euro. Av fondernas nya investeringar i räntebärande värdepapper var cirka 50 % emitterade av finansiella företag och försäkringsföretag, 29 % av icke-finansiella företag och 21 % av den offentliga sektorn. Utöver de direkta investeringarna i räntebärande värdepapper kanaliserar fonderna kapital till ränteinstrument genom sina investeringar i andra fonder.

Däremot minskade fonderna sina investeringar i aktier till ett nettobelopp av 0,1 miljarder euro under årets första kvartal.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Topias Leino, tfn 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi,
Tommi Aarnio, telefon 010 831 2480, e-post: tommi.aarnio(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 31.7.2015 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.