År 2017 har nettoinvesteringarna i finskregistrerade placeringsfonder varit positiva under nästan samtliga månader. Fondkapitalets värde har ökat från januari till september med cirka 10 miljarder euro. Fonderna har vuxit från årets början i och med nya investeringar med drygt 6 miljarder euro och i och med pris- och valutakursförändringar med knappt 4 miljarder euro.

Avvikande från början av året var hemtagningarna av investeringar från fonderna i september 2017 däremot 0,4 miljarder euro större än det gjordes nya investeringar i dem. Ännu i juli och augusti var nettoinvesteringarna i fonderna klart positiva, sammanlagt 1,7 miljarder euro.

Mest tillgångar togs i september hem från obligationsfonder, 372 miljoner euro netto, och från penningmarknadsfonder, 138 miljoner euro. Framför allt finansiella företag och försäkringsföretag, icke-finansiella företag och offentliga sektorn löste in sina investeringar från dessa fonder. Inlösningarna hänförde sig särskilt till fonder som investerat i räntebärande värdepapper emitterade av den offentliga sektorn och icke-finansiella företag i euroområdet. 

Aktiefondernas popularitet var fortsatt stark ännu i juli, då 0,9 miljarder euro netto investerades i dessa fonder. I augusti gjordes emellertid nya investeringar i aktiefonder för endast 74 miljoner euro netto och i september var nettoinvesteringarna 41 miljoner euro negativa. Hushållen ökade under kvartalet sina investeringar i aktiefonder medan företagen i sin tur minskade på dem.

Av de övriga fondtyperna samlade under kvartalet blandfonderna mest nya investeringar med 0,3 miljarder euro netto och fastighetsfonderna med 0,2 miljarder euro netto.

Trots att fondinvesteringarna minskade fortsatte fondkapitalet som helhet klart att öka också i september. Bakom utvecklingen ligger framför allt de positiva omvärderingarna av aktiefonder med 1,1 miljarder euro. I slutet av september uppgick fondkapitalets värde till 118 miljarder euro.

Central förhandsstatistik över finskregistrerade investeringsfonder

Närmare upplysningar lämnas av
Anne Turkkila, telefon 09 183 21 75, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi
Topias Leino, telefon 09 183 23 15, e-post: topias.leino(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 1.2.2018 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.