Nettoinvesteringarna i finskregistrerade kapitalfonder* uppgick till 428 miljoner euro under första halvåret 2018. Av detta tillföll 85 % slutna fastighetsfonder och resten huvudsakligen s.k. Venture Capital-fonder. Till ökningen i kapitalfonderna bidrog förutom nya investeringar också omvärderingar med 293 miljoner euro.

Från början av 2015 har det genomsnittliga inflödet till finländska kapitalfonder utgjort ca 0,5 miljarder euro per år. Vid slutet av juni 2018 förvaltade fonderna tillgångar till ett värde av 9,8 miljarder euro. Av detta stod slutna fastighetsfonder för 5,5 miljarder euro, Buyout-fonder för 2,3 miljarder euro och Venture Capital-fonder för 1,8 miljarder euro.

En fördelning på investerarsektorer visar att arbetspensionsanstalterna, icke-finansiella företag och försäkringsbolag stod för de största innehaven i kapitalfonder med andelar på 2,1, 1,4 respektive 1,3 miljarder euro. Värdet av hushållens direktinvesteringar i kapitalfonder var 0,3 miljarder euro.

Av andelarna i finländska kapitalfonder innehades nästan 95 % av finländska investerare. Det inhemska inslaget framhävs också i kapitalfondernas investeringar, varav ca 83 % utgjordes av inhemskt innehav vid utgången av juni.

 

*) Med kapitalfonder avses fonder som inriktas på en avgränsad grupp professionella investerare och fondföretag som är slutna, dvs. tar i regel inte emot nya insättningar efter teckningstidens utgång. Till kapitalfonder räknas i Finlands Banks statistik både kapitalfonder som investerar i företagsverksamhet och slutna fastighetsfonder och andra slutna fonder.

Statistiktabeller över finskregistrerade kapitalfonder:

Närmare upplysningar lämnas av
Topias Leino, telefon 09 183 23 15, e-post topias.leino(at)bof.fi
Katja Haavanlammi, telefon 09 183 24 15, e-post katja.haavanlammi(at)bof.fi

Finlands Bank publicerar statistik om kapitalfonder samtidigt med fondstatistiken. Nästa publiceringstillfälle: 1.11.2018 kl. 13.