Bostadslån

Utlåning

Hushållen tog nya bolån i november 2011 för 1,7 miljarder euro, vilket var 0,1 miljarder euro mindre än i oktober. Genomsnittsräntan på de nya utbetalda bolånen sjönk i november med 0,02 procentenheter till 2,61 %. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,4 miljarder euro i november och uppgick till 81,4 miljarder euro vid slutet av månaden. Genomsnittsräntan låg kvar på 2,51 %. Årsökningstakten för bolån steg från 6,4 % i oktober till 6,5 % i november.

Årsökningen i konsumtionslån från finländska monetära finansinstitut till hushåll har tagit fart under de senaste månaderna och var 3,0 % i november. Det utestående beloppet av konsumtionslån till hushåll var dock nästan oförändrat och uppgick vid slutet av november till 12,9 miljarder euro med en genomsnittsränta på 5,15 %.  Nya låneavtal (exkl. konto- och kortkrediter) slöts för 313 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg med 0,04 procentenheter till 4,11 %.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i november för 6,6 miljarder euro, vilket var 0,9 miljarder euro mindre än i oktober 2011 och 0,5 miljarder euro mindre än i november 2010. Genomsnittsräntan på nya avtal låg på 2,68 % och var därmed nästan oförändrad. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade med 0,2 miljarder euro i november och uppgick till 60,4 miljarder euro vid slutet av månaden. Genomsnittsräntan var 2,86 % . Årsökningen steg till 6,5 % från 6,2 % i oktober.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll minskade i november med 0,3 miljarder euro. Inlåningen över natten ökade med 0,3 miljarder euro, medan tidsbunden inlåning och övrig inlåning minskade med 0,6 miljarder euro. Vid slutet av månaden uppgick inlåningen från hushåll till sammanlagt 80,6 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,04 %.  Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 2,14 %.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September,
mn euro
Oktober,
mn euro
November,
mn euro
November,
12 mån
förändring1, %

 

November,
genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 108 451 108 922 109 242 5,2 2,88
    -varav bostadslån 80 541     80 949 81 369 6,5 2,51
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 59 739 60 195 60 434 6,5 2,86
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 167 80 933 80 650 6,0 1,04
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 849 1 781 1 686 2,61

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa månadspublicering 31.1.2012 kl. 13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats