2. Växelkurser
 
3. Balansräkningar för banksystemet i Finland

4. Penningmängdsmått och motposter

5. Inlåning och upplåning
7. Centrala indikatorer
​​