Utbetalningarna av både bostadslån och lån för fritidsbostäder ökar typiskt i början av sommaren. Nya bostadslån betalades i april 2016 ut för 1,6 miljarder euro, vilket är det största beloppet på månadsnivå på över tre år. Utbetalningarna av fritidsbostadslån(1 per månad har som vanligt ökat under hela början av året och det utestående beloppet vände åter uppåt i april. Efterfrågan på lån för fritidsbostäder är i allmänhet som störst i juni. 

Lånevillkoren för bostadslån och fritidsbostadslån avviker från varandra. Fritidsbostadslånen har i allmänhet kortare löptid och de är vanligen något dyrare än bostadslånen. I april 2016 var den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån 1,43 % då räntan på nya bostadslån var 1,22 %. Den genomsnittliga återbetalningstiden för fritidsbostadslånen var 15 år och 5 månader medan den för bostadslånen var 19 år. När det gäller säkerheter avviker de olika formerna av lån inte nämnvärt från varandra: merparten av lånen är täckta med säkerhet i fastighet.


Utlåning


Hushållen lyfte i april 2016 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är drygt 0,1 miljarder euro mer än i april ett år tidigare. Den beräknade marginalen på nya utbetalda bostadslån var 1,20 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av april till 92,5 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,1 miljarder euro av konsumtionslån och 16,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 2,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från mars och låg på 1,76 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av april till 73,6 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 23,9 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 83,7 miljarder euro i slutet av april och genomsnittsräntan låg på 0,24 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 58,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,5 miljarder euro. Hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,51 % i april.

1)Fritidsbostadslånen räknas i MFI-statistiken till kategorin "övrig utlåning".
Anmärkning:

Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 122 109 122 319 122 718 2,9 1,65
    -varav bostadslån 92 027 92 162 92 471 2,7 1,16
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 73 543 73 281 73 551 5,0 1,56
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 401 81 933 83 664 2,6 0,24
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 262 1 402 1 623 1,22

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 30.6.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats