Räntebarande värdepapper

Dashboard: Räntebarande värdepapper av finländska emittenter

Denna dashboard innehåller information om räntebarande värdepapper emitterade av hemmahörände I Finland.

 

Noterade aktier

Dashboard: Noterade aktier av finländska emittenter

Denna dashboard innehåller information om noterade aktier emitterade av hemmahörände I Finland.

SHS_rapsa.jpgDashboard: indikatorer för strukturella sårbarheter i banksektorn

Denna dashboard visar riskmåtten för ställande av en systemriskbuffert, dvs. indikatorer som används för att analysera de strukturella sårbarheterna i Finlands finans- och banksystem. Indikatorerna baserar sig på aggregerade statistiska data om kreditinstitutssektorn, utlåning och skuldsättning i Finland.

 

Dashboard: indikatorer för strukturella sårbarheter i banksektorn

Denna dashboard visar riskmåtten för ställande av en systemriskbuffert, dvs. indikatorer som används för att analysera de strukturella sårbarheterna i Finlands finans- och banksystem. Indikatorerna baserar sig på aggregerade statistiska data om kreditinstitutssektorn, utlåning och skuldsättning i Finland.