Det utökade köpprogrammet består av programmet för köp av offentliga värdepapper (public sector purchase programme, PSPP), programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (asset-backed securities purchase program, ABSPP), köpprogrammet för säkerställda obligationer (covered bond purhcase programme, CBPP3) och programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (corporate sector purchase programme, CSPP).  

Uppgifter om beloppet av tillgångsköpen inom ramen för samtliga köpprogram per vecka och månad läggs ut på ECB:s webbplats.