EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
27.7.2021 -0,568 -0,557 -0,543 -0,523 -0,494
26.7.2021 -0,562 -0,558 -0,544 -0,519 -0,493
23.7.2021 -0,563 -0,560 -0,544 -0,519 -0,493
22.7.2021 -0,568 -0,553 -0,549 -0,517 -0,485
21.7.2021 -0,564 -0,553 -0,546 -0,513 -0,484
20.7.2021 -0,566 -0,558 -0,543 -0,518 -0,486
19.7.2021 -0,560 -0,560 -0,548 -0,515 -0,488
16.7.2021 -0,562 -0,557 -0,548 -0,515 -0,488
15.7.2021 -0,570 -0,557 -0,548 -0,513 -0,487
14.7.2021 -0,573 -0,559 -0,546 -0,513 -0,488
13.7.2021 -0,565 -0,560 -0,546 -0,513 -0,490
12.7.2021 -0,571 -0,549 -0,543 -0,511 -0,493
9.7.2021 -0,564 -0,552 -0,543 -0,514 -0,494
8.7.2021 -0,568 -0,556 -0,546 -0,515 -0,493
7.7.2021 -0,575 -0,554 -0,547 -0,511 -0,491
6.7.2021 -0,565 -0,553 -0,539 -0,513 -0,489
5.7.2021 -0,558 -0,553 -0,542 -0,513 -0,488
2.7.2021 -0,562 -0,555 -0,546 -0,512 -0,485
1.7.2021 -0,567 -0,561 -0,540 -0,513 -0,485
30.6.2021 -0,575 -0,569 -0,542 -0,515 -0,483
29.6.2021 -0,575 -0,555 -0,541 -0,513 -0,480
28.6.2021 -0,566 -0,564 -0,543 -0,513 -0,480

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.