EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
23.9.2022 +0,654 +0,698 +1,153 +1,803 +2,500
22.9.2022 +0,649 +0,680 +1,120 +1,763 +2,442
21.9.2022 +0,671 +0,708 +1,118 +1,766 +2,416
20.9.2022 +0,658 +0,700 +1,100 +1,740 +2,338
19.9.2022 +0,655 +0,692 +1,066 +1,737 +2,295
16.9.2022 +0,646 +0,678 +1,063 +1,672 +2,263
15.9.2022 +0,650 +0,680 +1,030 +1,608 +2,223
14.9.2022 +0,608 +0,669 +1,013 +1,548 +2,156
13.9.2022 +0,542 +0,619 +1,000 +1,538 +2,102
12.9.2022 +0,374 +0,586 +0,988 +1,494 +2,075
9.9.2022 +0,173 +0,480 +0,934 +1,442 +2,015
8.9.2022 +0,043 +0,381 +0,836 +1,354 +1,903
7.9.2022 +0,005 +0,394 +0,822 +1,363 +1,913
6.9.2022 -0,060 +0,368 +0,816 +1,337 +1,921
5.9.2022 -0,073 +0,298 +0,783 +1,298 +1,874
2.9.2022 -0,071 +0,314 +0,763 +1,290 +1,896
1.9.2022 -0,073 +0,228 +0,712 +1,240 +1,851
31.8.2022 -0,069 +0,230 +0,654 +1,203 +1,778
30.8.2022 -0,069 +0,196 +0,620 +1,193 +1,758
29.8.2022 -0,070 +0,120 +0,582 +1,077 +1,612

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.