EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
23.6.2022 -0,568 -0,528 -0,186 +0,273 +1,089
22.6.2022 -0,569 -0,512 -0,172 +0,291 +1,108
21.6.2022 -0,563 -0,512 -0,163 +0,289 +1,115
20.6.2022 -0,568 -0,500 -0,178 +0,273 +1,091
17.6.2022 -0,568 -0,487 -0,169 +0,291 +1,124
16.6.2022 -0,571 -0,498 -0,172 +0,249 +1,058
15.6.2022 -0,566 -0,494 -0,182 +0,237 +1,067
14.6.2022 -0,571 -0,512 -0,243 +0,175 +0,957
13.6.2022 -0,568 -0,536 -0,281 +0,108 +0,792
10.6.2022 -0,568 -0,539 -0,298 +0,083 +0,680
9.6.2022 -0,578 -0,533 -0,282 +0,063 +0,614
8.6.2022 -0,575 -0,537 -0,302 +0,034 +0,569
7.6.2022 -0,578 -0,525 -0,298 +0,029 +0,561
6.6.2022 -0,573 -0,531 -0,314 +0,009 +0,521
3.6.2022 -0,566 -0,538 -0,328 -0,008 +0,486
2.6.2022 -0,574 -0,538 -0,327 -0,017 +0,450
1.6.2022 -0,577 -0,541 -0,335 -0,034 +0,417
31.5.2022 -0,568 -0,546 -0,338 -0,045 +0,390
30.5.2022 -0,569 -0,545 -0,354 -0,068 +0,361
27.5.2022 -0,572 -0,545 -0,368 -0,076 +0,358

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.