EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
17.9.2020 -0,538 -0,529 -0,501 -0,463 -0,423
16.9.2020 -0,539 -0,526 -0,487 -0,462 -0,419
15.9.2020 -0,539 -0,523 -0,485 -0,458 -0,415
14.9.2020 -0,535 -0,526 -0,484 -0,460 -0,403
11.9.2020 -0,530 -0,516 -0,484 -0,455 -0,395
10.9.2020 -0,538 -0,535 -0,488 -0,458 -0,401
9.9.2020 -0,540 -0,519 -0,493 -0,463 -0,408
8.9.2020 -0,536 -0,515 -0,488 -0,459 -0,402
7.9.2020 -0,536 -0,513 -0,487 -0,459 -0,401
4.9.2020 -0,530 -0,517 -0,483 -0,451 -0,401
3.9.2020 -0,532 -0,512 -0,480 -0,455 -0,394
2.9.2020 -0,530 -0,507 -0,478 -0,451 -0,389
1.9.2020 -0,529 -0,510 -0,478 -0,441 -0,373
31.8.2020 -0,540 -0,522 -0,477 -0,448 -0,383
28.8.2020 -0,538 -0,523 -0,477 -0,444 -0,369
27.8.2020 -0,529 -0,520 -0,477 -0,439 -0,364
26.8.2020 -0,538 -0,515 -0,476 -0,443 -0,366
25.8.2020 -0,530 -0,515 -0,481 -0,443 -0,373
24.8.2020 -0,540 -0,518 -0,488 -0,442 -0,377
21.8.2020 -0,533 -0,517 -0,487 -0,441 -0,376
20.8.2020 -0,538 -0,523 -0,491 -0,444 -0,372

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.