EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
19.2.2019 -0,372 -0,367 -0,308 -0,232 -0,108
18.2.2019 -0,372 -0,368 -0,308 -0,232 -0,108
15.2.2019 -0,372 -0,368 -0,308 -0,232 -0,108
14.2.2019 -0,372 -0,368 -0,308 -0,231 -0,108
13.2.2019 -0,372 -0,367 -0,308 -0,231 -0,108
12.2.2019 -0,372 -0,368 -0,308 -0,231 -0,110
11.2.2019 -0,374 -0,368 -0,308 -0,232 -0,109
8.2.2019 -0,372 -0,368 -0,308 -0,233 -0,109
7.2.2019 -0,373 -0,369 -0,308 -0,233 -0,108
6.2.2019 -0,373 -0,367 -0,308 -0,234 -0,108
5.2.2019 -0,374 -0,368 -0,308 -0,234 -0,109
4.2.2019 -0,374 -0,367 -0,307 -0,235 -0,109
1.2.2019 -0,375 -0,369 -0,308 -0,235 -0,110
31.1.2019 -0,376 -0,368 -0,308 -0,236 -0,109
30.1.2019 -0,376 -0,368 -0,308 -0,236 -0,109
29.1.2019 -0,377 -0,368 -0,306 -0,237 -0,109
28.1.2019 -0,377 -0,368 -0,307 -0,237 -0,112
25.1.2019 -0,376 -0,368 -0,307 -0,237 -0,114
24.1.2019 -0,375 -0,367 -0,306 -0,236 -0,115
23.1.2019 -0,376 -0,368 -0,308 -0,237 -0,116
22.1.2019 -0,376 -0,368 -0,308 -0,237 -0,115

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.