EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
31.1.2023 +1,895 +2,177 +2,512 +2,988 +3,413
30.1.2023 +1,894 +2,144 +2,482 +2,959 +3,368
27.1.2023 +1,884 +2,130 +2,492 +2,942 +3,356
26.1.2023 +1,899 +2,077 +2,468 +2,922 +3,352
25.1.2023 +1,894 +2,064 +2,458 +2,928 +3,363
24.1.2023 +1,893 +2,052 +2,501 +2,922 +3,353
23.1.2023 +1,893 +2,014 +2,449 +2,917 +3,345
20.1.2023 +1,899 +1,999 +2,417 +2,895 +3,327
19.1.2023 +1,905 +1,990 +2,393 +2,857 +3,300
18.1.2023 +1,887 +1,985 +2,342 +2,832 +3,311
17.1.2023 +1,895 +1,980 +2,335 +2,878 +3,339
16.1.2023 +1,904 +1,970 +2,334 +2,843 +3,332
13.1.2023 +1,895 +1,908 +2,328 +2,876 +3,315
12.1.2023 +1,886 +1,918 +2,288 +2,818 +3,325
11.1.2023 +1,879 +1,922 +2,298 +2,858 +3,370
10.1.2023 +1,889 +1,935 +2,284 +2,820 +3,338
9.1.2023 +1,882 +1,898 +2,270 +2,809 +3,328
6.1.2023 +1,890 +1,904 +2,254 +2,805 +3,328
5.1.2023 +1,878 +1,894 +2,178 +2,772 +3,303
4.1.2023 +1,882 +1,888 +2,170 +2,761 +3,312
3.1.2023 +1,838 +1,854 +2,172 +2,739 +3,321

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.