EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
19.6.2019 -0,398 -0,391 -0,336 -0,299 -0,208
18.6.2019 -0,398 -0,388 -0,322 -0,276 -0,184
17.6.2019 -0,395 -0,385 -0,320 -0,268 -0,177
14.6.2019 -0,393 -0,378 -0,318 -0,261 -0,171
13.6.2019 -0,394 -0,376 -0,318 -0,259 -0,168
12.6.2019 -0,395 -0,377 -0,318 -0,259 -0,173
11.6.2019 -0,396 -0,377 -0,319 -0,258 -0,178
10.6.2019 -0,391 -0,377 -0,318 -0,258 -0,178
7.6.2019 -0,391 -0,381 -0,319 -0,256 -0,175
6.6.2019 -0,392 -0,383 -0,323 -0,259 -0,183
5.6.2019 -0,389 -0,383 -0,320 -0,254 -0,177
4.6.2019 -0,391 -0,379 -0,322 -0,254 -0,177
3.6.2019 -0,391 -0,378 -0,323 -0,254 -0,175
31.5.2019 -0,392 -0,378 -0,322 -0,250 -0,168
30.5.2019 -0,387 -0,376 -0,320 -0,247 -0,163
29.5.2019 -0,385 -0,374 -0,317 -0,245 -0,158
28.5.2019 -0,386 -0,374 -0,315 -0,242 -0,153
27.5.2019 -0,380 -0,372 -0,311 -0,240 -0,148
24.5.2019 -0,379 -0,372 -0,311 -0,241 -0,148
23.5.2019 -0,379 -0,368 -0,310 -0,242 -0,148
22.5.2019 -0,380 -0,371 -0,311 -0,242 -0,145

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.