EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
17.12.2018 -0,378 -0,369 -0,311 -0,237 -0,127
14.12.2018 -0,378 -0,368 -0,311 -0,238 -0,128
13.12.2018 -0,378 -0,368 -0,311 -0,239 -0,129
12.12.2018 -0,378 -0,368 -0,312 -0,241 -0,131
11.12.2018 -0,378 -0,368 -0,312 -0,244 -0,131
10.12.2018 -0,378 -0,368 -0,314 -0,245 -0,134
7.12.2018 -0,378 -0,368 -0,315 -0,246 -0,137
6.12.2018 -0,378 -0,368 -0,315 -0,246 -0,140
5.12.2018 -0,379 -0,367 -0,316 -0,246 -0,141
4.12.2018 -0,377 -0,367 -0,316 -0,247 -0,142
3.12.2018 -0,376 -0,368 -0,316 -0,248 -0,143
30.11.2018 -0,376 -0,368 -0,316 -0,251 -0,146
29.11.2018 -0,376 -0,368 -0,316 -0,253 -0,146
28.11.2018 -0,376 -0,368 -0,316 -0,256 -0,146
27.11.2018 -0,376 -0,369 -0,316 -0,256 -0,146
26.11.2018 -0,376 -0,368 -0,316 -0,256 -0,146
23.11.2018 -0,376 -0,369 -0,316 -0,257 -0,147
22.11.2018 -0,376 -0,369 -0,316 -0,257 -0,148
21.11.2018 -0,376 -0,369 -0,316 -0,257 -0,148
20.11.2018 -0,376 -0,369 -0,316 -0,257 -0,148
19.11.2018 -0,377 -0,369 -0,316 -0,257 -0,148

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.