EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
18.4.2019 -0,378 -0,368 -0,311 -0,232 -0,112
17.4.2019 -0,378 -0,368 -0,311 -0,232 -0,112
16.4.2019 -0,378 -0,367 -0,310 -0,232 -0,112
15.4.2019 -0,378 -0,367 -0,310 -0,231 -0,111
12.4.2019 -0,378 -0,367 -0,310 -0,232 -0,112
11.4.2019 -0,378 -0,367 -0,310 -0,232 -0,112
10.4.2019 -0,378 -0,367 -0,310 -0,231 -0,112
9.4.2019 -0,378 -0,367 -0,310 -0,231 -0,112
8.4.2019 -0,379 -0,367 -0,310 -0,231 -0,112
5.4.2019 -0,379 -0,367 -0,310 -0,231 -0,112
4.4.2019 -0,380 -0,367 -0,310 -0,230 -0,112
3.4.2019 -0,380 -0,367 -0,310 -0,230 -0,112
2.4.2019 -0,380 -0,367 -0,311 -0,230 -0,112
1.4.2019 -0,379 -0,367 -0,310 -0,228 -0,112
29.3.2019 -0,380 -0,367 -0,311 -0,228 -0,112
28.3.2019 -0,380 -0,368 -0,311 -0,228 -0,112
27.3.2019 -0,378 -0,368 -0,309 -0,227 -0,109
26.3.2019 -0,379 -0,368 -0,309 -0,228 -0,108
25.3.2019 -0,380 -0,368 -0,310 -0,228 -0,108

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.