EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
13.7.2020 -0,528 -0,503 -0,435 -0,332 -0,280
10.7.2020 -0,522 -0,503 -0,440 -0,330 -0,284
9.7.2020 -0,523 -0,498 -0,438 -0,328 -0,263
8.7.2020 -0,533 -0,507 -0,433 -0,322 -0,263
7.7.2020 -0,521 -0,511 -0,436 -0,313 -0,258
6.7.2020 -0,520 -0,508 -0,441 -0,308 -0,243
3.7.2020 -0,519 -0,502 -0,435 -0,314 -0,238
2.7.2020 -0,523 -0,509 -0,429 -0,302 -0,237
1.7.2020 -0,524 -0,512 -0,417 -0,295 -0,233
30.6.2020 -0,518 -0,510 -0,422 -0,308 -0,225
29.6.2020 -0,518 -0,507 -0,413 -0,287 -0,205
26.6.2020 -0,514 -0,504 -0,403 -0,283 -0,199
25.6.2020 -0,522 -0,504 -0,402 -0,268 -0,188
24.6.2020 -0,513 -0,508 -0,398 -0,278 -0,184
23.6.2020 -0,523 -0,508 -0,409 -0,269 -0,188
22.6.2020 -0,519 -0,509 -0,400 -0,259 -0,179
19.6.2020 -0,516 -0,507 -0,407 -0,234 -0,169
18.6.2020 -0,522 -0,503 -0,389 -0,228 -0,147
17.6.2020 -0,523 -0,492 -0,396 -0,215 -0,130
16.6.2020 -0,515 -0,481 -0,372 -0,206 -0,135
15.6.2020 -0,523 -0,484 -0,355 -0,206 -0,135

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.