EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
3.4.2020 -0,518 -0,438 -0,341 -0,277 -0,149
2.4.2020 -0,495 -0,454 -0,336 -0,268 -0,153
1.4.2020 -0,516 -0,468 -0,343 -0,276 -0,168
31.3.2020 -0,511 -0,423 -0,363 -0,287 -0,171
30.3.2020 -0,472 -0,436 -0,353 -0,280 -0,163
27.3.2020 -0,480 -0,438 -0,353 -0,281 -0,153
26.3.2020 -0,493 -0,443 -0,349 -0,274 -0,148
25.3.2020 -0,492 -0,458 -0,369 -0,298 -0,176
24.3.2020 -0,506 -0,457 -0,373 -0,306 -0,189
23.3.2020 -0,506 -0,445 -0,369 -0,307 -0,191
20.3.2020 -0,496 -0,450 -0,371 -0,313 -0,186
19.3.2020 -0,503 -0,474 -0,393 -0,345 -0,221
18.3.2020 -0,501 -0,478 -0,408 -0,360 -0,253
17.3.2020 -0,513 -0,495 -0,408 -0,373 -0,263
16.3.2020 -0,507 -0,488 -0,410 -0,372 -0,268
13.3.2020 -0,527 -0,480 -0,428 -0,397 -0,287
12.3.2020 -0,528 -0,520 -0,489 -0,447 -0,368
11.3.2020 -0,523 -0,503 -0,473 -0,429 -0,339
10.3.2020 -0,524 -0,513 -0,482 -0,438 -0,358
9.3.2020 -0,516 -0,496 -0,468 -0,421 -0,352
6.3.2020 -0,520 -0,501 -0,473 -0,427 -0,348

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.