EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
23.8.2019 -0,403 -0,413 -0,412 -0,408 -0,358
22.8.2019 -0,396 -0,415 -0,418 -0,418 -0,386
21.8.2019 -0,400 -0,409 -0,423 -0,424 -0,399
20.8.2019 -0,406 -0,405 -0,421 -0,425 -0,395
19.8.2019 -0,403 -0,409 -0,422 -0,423 -0,398
16.8.2019 -0,403 -0,423 -0,420 -0,427 -0,385
15.8.2019 -0,413 -0,404 -0,404 -0,409 -0,353
14.8.2019 -0,404 -0,403 -0,406 -0,406 -0,350
13.8.2019 -0,408 -0,413 -0,402 -0,401 -0,357
12.8.2019 -0,404 -0,405 -0,400 -0,400 -0,352
9.8.2019 -0,408 -0,403 -0,404 -0,396 -0,343
8.8.2019 -0,407 -0,409 -0,398 -0,393 -0,339
7.8.2019 -0,403 -0,401 -0,390 -0,389 -0,322
6.8.2019 -0,415 -0,400 -0,389 -0,383 -0,319
5.8.2019 -0,407 -0,401 -0,384 -0,369 -0,308
2.8.2019 -0,411 -0,392 -0,380 -0,367 -0,304
1.8.2019 -0,414 -0,393 -0,377 -0,363 -0,300
31.7.2019 -0,407 -0,392 -0,375 -0,362 -0,303
30.7.2019 -0,402 -0,392 -0,374 -0,355 -0,301
29.7.2019 -0,402 -0,394 -0,367 -0,351 -0,314
26.7.2019 -0,405 -0,395 -0,368 -0,362 -0,314

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.