EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
16.10.2019 -0,498 -0,458 -0,410 -0,354 -0,299
15.10.2019 -0,487 -0,458 -0,418 -0,358 -0,303
14.10.2019 -0,504 -0,468 -0,416 -0,353 -0,301
10.10.2019 -0,493 -0,466 -0,418 -0,375 -0,326
9.10.2019 -0,501 -0,464 -0,418 -0,384 -0,333
8.10.2019 -0,497 -0,463 -0,417 -0,387 -0,330
7.10.2019 -0,498 -0,468 -0,423 -0,389 -0,336
4.10.2019 -0,502 -0,474 -0,423 -0,389 -0,336
3.10.2019 -0,503 -0,474 -0,425 -0,387 -0,328
2.10.2019 -0,515 -0,468 -0,425 -0,384 -0,323
1.10.2019 -0,497 -0,467 -0,428 -0,387 -0,330
30.9.2019 -0,499 -0,457 -0,418 -0,386 -0,330
27.9.2019 -0,502 -0,462 -0,412 -0,377 -0,325
26.9.2019 -0,509 -0,457 -0,413 -0,376 -0,324
25.9.2019 -0,508 -0,453 -0,410 -0,375 -0,325
24.9.2019 -0,502 -0,449 -0,403 -0,373 -0,316
23.9.2019 -0,499 -0,450 -0,400 -0,363 -0,302
20.9.2019 -0,494 -0,454 -0,393 -0,358 -0,298
19.9.2019 -0,492 -0,450 -0,396 -0,368 -0,303
18.9.2019 -0,485 -0,438 -0,396 -0,369 -0,306

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.