EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
18.10.2018 -0,376 -0,369 -0,317 -0,265 -0,155
17.10.2018 -0,376 -0,369 -0,318 -0,266 -0,156
16.10.2018 -0,377 -0,369 -0,318 -0,265 -0,156
15.10.2018 -0,375 -0,369 -0,318 -0,266 -0,156
12.10.2018 -0,376 -0,369 -0,318 -0,267 -0,157
11.10.2018 -0,376 -0,369 -0,318 -0,267 -0,156
10.10.2018 -0,376 -0,369 -0,318 -0,268 -0,156
9.10.2018 -0,376 -0,371 -0,318 -0,268 -0,156
8.10.2018 -0,376 -0,371 -0,318 -0,267 -0,158
5.10.2018 -0,376 -0,371 -0,318 -0,267 -0,158
4.10.2018 -0,376 -0,371 -0,318 -0,268 -0,159
3.10.2018 -0,376 -0,371 -0,318 -0,267 -0,157
2.10.2018 -0,377 -0,371 -0,318 -0,268 -0,157
1.10.2018 -0,378 -0,371 -0,317 -0,268 -0,158
28.9.2018 -0,378 -0,371 -0,318 -0,268 -0,159
27.9.2018 -0,377 -0,371 -0,318 -0,268 -0,161
26.9.2018 -0,376 -0,369 -0,319 -0,267 -0,164
25.9.2018 -0,376 -0,370 -0,319 -0,267 -0,165
24.9.2018 -0,376 -0,372 -0,319 -0,267 -0,167
21.9.2018 -0,375 -0,371 -0,319 -0,268 -0,168
20.9.2018 -0,376 -0,372 -0,319 -0,268 -0,168

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.