EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
15.10.2021 -0,567 -0,564 -0,548 -0,528 -0,483
14.10.2021 -0,571 -0,563 -0,551 -0,523 -0,473
13.10.2021 -0,568 -0,561 -0,548 -0,524 -0,473
12.10.2021 -0,568 -0,561 -0,552 -0,523 -0,476
11.10.2021 -0,572 -0,563 -0,551 -0,521 -0,480
8.10.2021 -0,568 -0,561 -0,548 -0,518 -0,482
7.10.2021 -0,574 -0,562 -0,547 -0,526 -0,482
6.10.2021 -0,567 -0,564 -0,551 -0,530 -0,487
5.10.2021 -0,576 -0,567 -0,551 -0,525 -0,491
4.10.2021 -0,572 -0,559 -0,548 -0,527 -0,488
1.10.2021 -0,562 -0,557 -0,547 -0,526 -0,488
30.9.2021 -0,568 -0,563 -0,545 -0,528 -0,488
29.9.2021 -0,568 -0,558 -0,543 -0,523 -0,491
28.9.2021 -0,568 -0,558 -0,543 -0,523 -0,489
27.9.2021 -0,571 -0,561 -0,542 -0,517 -0,486
24.9.2021 -0,567 -0,553 -0,543 -0,523 -0,488
23.9.2021 -0,576 -0,557 -0,543 -0,528 -0,495
22.9.2021 -0,565 -0,561 -0,544 -0,523 -0,491
21.9.2021 -0,569 -0,563 -0,546 -0,530 -0,497
20.9.2021 -0,565 -0,558 -0,545 -0,528 -0,489
17.9.2021 -0,563 -0,562 -0,548 -0,526 -0,490

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.