EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
15.8.2018 -0,376 -0,368 -0,319 -0,266 -0,166
14.8.2018 -0,377 -0,370 -0,319 -0,266 -0,166
13.8.2018 -0,377 -0,370 -0,319 -0,266 -0,166
10.8.2018 -0,379 -0,369 -0,319 -0,267 -0,169
9.8.2018 -0,378 -0,369 -0,319 -0,266 -0,173
8.8.2018 -0,379 -0,369 -0,319 -0,268 -0,176
7.8.2018 -0,377 -0,369 -0,319 -0,268 -0,176
6.8.2018 -0,377 -0,369 -0,319 -0,268 -0,176
3.8.2018 -0,377 -0,369 -0,319 -0,268 -0,176
2.8.2018 -0,378 -0,369 -0,319 -0,269 -0,176
1.8.2018 -0,377 -0,369 -0,319 -0,269 -0,177
31.7.2018 -0,378 -0,369 -0,319 -0,268 -0,178
30.7.2018 -0,376 -0,369 -0,319 -0,268 -0,179
27.7.2018 -0,376 -0,369 -0,320 -0,269 -0,179
26.7.2018 -0,378 -0,369 -0,320 -0,269 -0,179
25.7.2018 -0,378 -0,369 -0,321 -0,269 -0,179
24.7.2018 -0,377 -0,369 -0,321 -0,269 -0,179
23.7.2018 -0,377 -0,369 -0,321 -0,269 -0,179
20.7.2018 -0,379 -0,369 -0,321 -0,269 -0,179
19.7.2018 -0,379 -0,369 -0,321 -0,269 -0,179
18.7.2018 -0,379 -0,369 -0,321 -0,269 -0,179

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.