EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
20.11.2020 -0,545 -0,543 -0,528 -0,509 -0,483
19.11.2020 -0,553 -0,556 -0,527 -0,512 -0,483
18.11.2020 -0,550 -0,546 -0,527 -0,513 -0,483
17.11.2020 -0,556 -0,552 -0,522 -0,508 -0,474
16.11.2020 -0,529 -0,537 -0,522 -0,505 -0,476
13.11.2020 -0,535 -0,533 -0,514 -0,503 -0,469
12.11.2020 -0,542 -0,542 -0,513 -0,504 -0,468
11.11.2020 -0,544 -0,537 -0,518 -0,507 -0,473
10.11.2020 -0,556 -0,527 -0,510 -0,505 -0,472
9.11.2020 -0,548 -0,539 -0,516 -0,511 -0,483
6.11.2020 -0,538 -0,533 -0,513 -0,512 -0,483
5.11.2020 -0,550 -0,547 -0,517 -0,511 -0,483
4.11.2020 -0,553 -0,550 -0,517 -0,515 -0,486
3.11.2020 -0,547 -0,540 -0,520 -0,513 -0,486
2.11.2020 -0,538 -0,540 -0,520 -0,513 -0,486
30.10.2020 -0,541 -0,548 -0,523 -0,521 -0,489
29.10.2020 -0,548 -0,550 -0,515 -0,515 -0,482
28.10.2020 -0,540 -0,545 -0,512 -0,505 -0,475
27.10.2020 -0,538 -0,543 -0,510 -0,507 -0,465
26.10.2020 -0,547 -0,539 -0,509 -0,496 -0,463

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.