EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
23.2.2021 -0,563 -0,550 -0,540 -0,517 -0,496
22.2.2021 -0,566 -0,550 -0,543 -0,516 -0,494
19.2.2021 -0,565 -0,553 -0,543 -0,517 -0,494
18.2.2021 -0,569 -0,548 -0,543 -0,518 -0,498
17.2.2021 -0,574 -0,552 -0,545 -0,521 -0,498
16.2.2021 -0,573 -0,550 -0,543 -0,520 -0,500
15.2.2021 -0,565 -0,553 -0,547 -0,521 -0,505
12.2.2021 -0,562 -0,553 -0,547 -0,522 -0,502
11.2.2021 -0,573 -0,548 -0,541 -0,521 -0,502
10.2.2021 -0,573 -0,550 -0,541 -0,522 -0,503
9.2.2021 -0,562 -0,551 -0,540 -0,523 -0,503
8.2.2021 -0,570 -0,548 -0,536 -0,521 -0,503
5.2.2021 -0,559 -0,554 -0,535 -0,519 -0,504
4.2.2021 -0,561 -0,568 -0,543 -0,525 -0,508
3.2.2021 -0,562 -0,568 -0,545 -0,521 -0,507
2.2.2021 -0,560 -0,563 -0,540 -0,526 -0,515
1.2.2021 -0,560 -0,560 -0,543 -0,528 -0,511
29.1.2021 -0,563 -0,571 -0,548 -0,531 -0,512
28.1.2021 -0,576 -0,568 -0,544 -0,534 -0,513
27.1.2021 -0,575 -0,567 -0,543 -0,526 -0,505
26.1.2021 -0,563 -0,563 -0,539 -0,528 -0,504

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.