EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
11.12.2019 -0,491 -0,456 -0,393 -0,338 -0,272
10.12.2019 -0,492 -0,448 -0,393 -0,333 -0,269
9.12.2019 -0,505 -0,451 -0,392 -0,332 -0,277
6.12.2019 -0,489 -0,456 -0,393 -0,333 -0,269
5.12.2019 -0,493 -0,453 -0,395 -0,336 -0,269
4.12.2019 -0,499 -0,450 -0,393 -0,335 -0,267
3.12.2019 -0,499 -0,448 -0,397 -0,333 -0,263
2.12.2019 -0,472 -0,439 -0,400 -0,345 -0,270
29.11.2019 -0,484 -0,437 -0,401 -0,343 -0,273
28.11.2019 -0,476 -0,439 -0,397 -0,347 -0,283
27.11.2019 -0,499 -0,448 -0,400 -0,342 -0,278
26.11.2019 -0,499 -0,451 -0,399 -0,338 -0,279
25.11.2019 -0,494 -0,451 -0,404 -0,338 -0,280
22.11.2019 -0,470 -0,445 -0,403 -0,335 -0,277
21.11.2019 -0,480 -0,459 -0,408 -0,340 -0,280
20.11.2019 -0,482 -0,450 -0,406 -0,338 -0,273
19.11.2019 -0,481 -0,456 -0,408 -0,336 -0,271
18.11.2019 -0,488 -0,455 -0,403 -0,338 -0,267
15.11.2019 -0,468 -0,450 -0,404 -0,333 -0,269
14.11.2019 -0,478 -0,455 -0,399 -0,330 -0,266
13.11.2019 -0,483 -0,463 -0,402 -0,336 -0,261

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.