EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
14.5.2021 -0,567 -0,561 -0,549 -0,513 -0,478
13.5.2021 -0,563 -0,553 -0,541 -0,515 -0,482
12.5.2021 -0,566 -0,552 -0,539 -0,513 -0,480
11.5.2021 -0,570 -0,548 -0,533 -0,513 -0,481
10.5.2021 -0,559 -0,551 -0,533 -0,513 -0,482
7.5.2021 -0,560 -0,553 -0,529 -0,514 -0,483
6.5.2021 -0,571 -0,558 -0,532 -0,513 -0,483
5.5.2021 -0,571 -0,553 -0,531 -0,515 -0,483
4.5.2021 -0,570 -0,562 -0,535 -0,516 -0,483
3.5.2021 -0,568 -0,559 -0,535 -0,518 -0,486
30.4.2021 -0,567 -0,556 -0,535 -0,521 -0,481
29.4.2021 -0,573 -0,558 -0,536 -0,518 -0,479
28.4.2021 -0,577 -0,557 -0,534 -0,518 -0,483
27.4.2021 -0,562 -0,558 -0,535 -0,518 -0,484
26.4.2021 -0,558 -0,556 -0,538 -0,514 -0,477
23.4.2021 -0,561 -0,557 -0,539 -0,515 -0,476
22.4.2021 -0,560 -0,555 -0,539 -0,515 -0,476
21.4.2021 -0,562 -0,554 -0,535 -0,513 -0,476
20.4.2021 -0,575 -0,558 -0,538 -0,513 -0,473
19.4.2021 -0,562 -0,552 -0,537 -0,513 -0,478

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.