EURIBOR

Euribor, dagsvärden
1 v. 1 mån 3 mån. 6 mån. 12 mån.
24.1.2020 -0,503 -0,451 -0,386 -0,323 -0,258
23.1.2020 -0,498 -0,467 -0,386 -0,320 -0,247
22.1.2020 -0,503 -0,466 -0,390 -0,329 -0,242
21.1.2020 -0,500 -0,470 -0,392 -0,334 -0,243
20.1.2020 -0,501 -0,463 -0,392 -0,333 -0,244
17.1.2020 -0,505 -0,462 -0,391 -0,332 -0,242
16.1.2020 -0,510 -0,466 -0,393 -0,330 -0,251
15.1.2020 -0,505 -0,458 -0,393 -0,334 -0,252
14.1.2020 -0,503 -0,460 -0,391 -0,329 -0,243
13.1.2020 -0,498 -0,460 -0,389 -0,324 -0,246
10.1.2020 -0,514 -0,463 -0,395 -0,334 -0,253
9.1.2020 -0,518 -0,456 -0,393 -0,333 -0,260
8.1.2020 -0,511 -0,448 -0,390 -0,332 -0,251
7.1.2020 -0,504 -0,452 -0,387 -0,323 -0,248
6.1.2020 -0,506 -0,450 -0,385 -0,325 -0,248
3.1.2020 -0,503 -0,443 -0,384 -0,323 -0,238
2.1.2020 -0,491 -0,436 -0,379 -0,323 -0,248
31.12.2019 -0,499 -0,438 -0,383 -0,324 -0,249
30.12.2019 -0,490 -0,447 -0,388 -0,325 -0,240

Grundräntan

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och december för följande halva kalenderår. Grundräntan beräknas som genomsnittet av 12 månaders Euriborräntor publicerade under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan avrundade till närmaste fjärdedels procentenhet. Finlands Bank publicerar meddelanden om den referensränta som dröjsmålsräntan skall beräknas på. Dröjsmålsräntan utgörs av referensräntan med tillägg för 7 procentenheter enligt räntelagen.