Valuta

Centralkurs
1 euro =

Fluktuationsband, % Övre kurs* Nedre kurs* Gäller från
Dansk krona 7,46038 +/- 2,25 7,62824 7,29252 1.1.1999
Estnisk krona 15,6466 +/- 15 17,9936 13,2996 28.6.2004
Litauisk litas 3,45280 +/- 15 3,97072 2,93488 28.6.2004
Lettisk lats 0,702804 +/- 15 0,808225 0,597383 2.5.2005

Källa: Europeiska centralbanken.

* Interventionerna vid bandgränserna är i princip automatiska och obegränsade.