Värdet av kortbetalningar som initierats vid en fysisk terminal uppgick under andra halvåret 2023 till 28,6 miljarder euro, vilket var 9 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Värdet av kortbetalningar initierade via en mobilapplikation vid en fysisk terminal var vid samma tid 2,5 miljarder euro.

 

kuva_1_sv_20240613.png

 

Antalet kontantuttag i uttagsautomater utomlands och i Finland minskade med 8 % från året innan; antalet var 29 miljoner under andra halvåret 2023. Under samma tid gjordes kontantuttag i uttagsautomater till ett värde av sammanlagt 3,9 miljarder euro, dvs. 7 % mindre jämfört med ett år tidigare. Kontantuttagen gjordes i uttagsautomater i Finland sammanlagt 27,7 miljoner gånger och uttagens sammanlagda värde var 3,7 miljarder euro. Under motsvarande period gjordes uttag i uttagsautomater utomlands till ett värde av sammanlagt 0,2 miljarder euro.

Under andra halvåret 2023 gjordes 1,2 miljoner kontantuttag i butikskassorna, dvs. 71 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Samma period gjordes kontantuttag vid fysiska terminaler, t.ex. vid butikernas kassor, till ett värde av sammanlagt 68 miljoner euro, vilket var 55 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

Under andra halvåret 2023 mottogs betalningsöverföringar från euroområdet (exkl. Finland) till ett värde av sammanlagt 237 miljarder euro. Från EU-länder som inte infört euron mottogs betalningsöverföringar till ett värde av sammanlagt 88 miljarder euro. Från länder utanför EU mottogs betalningsöverföringar till ett värde av sammanlagt 95 miljarder euro.

Vid e-handel gjordes under andra halvåret 2023 kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 7 miljarder euro, dvs. 27 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Under samma tidsperiod gjordes via mobilapplikationer kortbetalningar på distans (inkl. betalningar mellan personer) till ett värde av sammanlagt 1,7 miljarder euro. Med knapp för onlinebetalning initierades betalningsöverföringar till ett värde av sammanlagt 2,9 miljarder euro, vilket är 33 % mindre än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

 

De siffror som behandlas i detta meddelande kommer att publiceras i en nya dashboard för betalningsstatistik.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle december 2024.