kuva_1_sv_20240610.png

 

Under första kvartalet 2024 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 547 miljoner kortbetalningar, vilket var 31 miljoner (6 %) fler kortbetalningar än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Värdet av kortbetalningarna i euro minskade med 7 % från sista kvartalet 2023 och utgjorde sammanlagt 16,5 miljarder euro.

 

kuva_2_sv_20240610.png

 

De totala värdet av kontaktlösa betalningar uppgick under första kvartalet 2024 till 5,6 miljarder euro, vilket var 15 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det första kvartalet gjordes 340 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, dvs. 8 % mer än under första kvartalet 2023.

Under första kvartalet 2024 initierades med dator eller mobil enhet 96 miljoner kortbetalningar, dvs. 23 % mer än under motsvarande tidpunkt 2023. Kortbetalningar på distans gjordes till ett värde av 4 miljarder euro, vilket var 24 % mer än för ett år sedan.

Med chip eller magnetremsa betalades 0,1 miljarder gånger under första kvartalet 2024 och antalet minskade med 14 % från året innan. Värdet av dessa betalningar var under första kvartalet 2024 sammanlagt 7 miljarder euro, vilket var 14 % mindre än i oktober–december 2023.

Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick första kvartalet 2024 till 1,3 miljarder euro, dvs. 12 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Samtidigt var det sammanlagda värdet av betalningstransaktioner som gjorts med finländska betalkort utanför EU 0,4 miljarder euro.

Med kort utgivna i ett annat euroland än Finland gjordes i Finland under första kvartalet 2024 kortbetalningar till ett värde av 206 miljoner euro; beloppet var 11 % mindre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Med kort utgivna utanför EU gjordes i Finland under samma period kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 0,2 miljarder euro, vilket var 2 % mindre än under första kvartalet 2023.

Under första kvartalet 2024 gjordes 307 miljoner betalningsöverföringar, dvs. 2 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det totala värdet av betalningsöverföringarna (932,4 miljarder euro) sjönk med 5 % från första kvartalet 2023.

 

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i den nya dashboarden för betalningsstatistik. Dashboardens innehåll utökas senare.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle september 2024.