Under första halvåret 2017 gjordes nya investeringar i finskregistrerade investeringsfonder till ett nettobelopp av sammanlagt 5,4 miljarder euro. Bortsett från teckningar och inlösen mellan fonderna, var nettoinvesteringarna i finländska fonder under första halvåret de största hittills under 2010-talet.

Till investeringsvolymen bidrog främst utländska investerare, som ökade sitt innehav i finländska fonder med 3,2 miljarder euro under januari–juni; kring 80 % av detta kom från Sverige. Av utländska investerarsektorer ökade försäkringsföretag, icke-finansiella företag och hushåll sina innehav mest.

Sammantaget uppgick utländska investerares andel av den finländska fondförmögenheten till ca 21 %, dvs. 24,8 miljarder euro, vid slutet av juni. Enligt Finlands Banks uppskattning hade 14 % av detta kanaliserats till finländska investeringsobjekt. Motsvarande andel för finländska investerare var 31 %.

Investeringarna i företagsobligationer ökade, amerikanska aktier såldes

Av fondkategorierna redovisade obligationsfonderna det största inflödet av nytt kapital, 2,8 miljarder euro, under januari–juni. I likhet med senare år investerades detta kapital främst i obligationer emitterade av företag och finansinstitut.

Nya investeringar i aktiefonder uppgick till 1,4 miljarder euro netto. Största delen av dessa kanaliserades till aktiemarknaderna i Europa och Asien. Av sina investeringar i amerikanska aktier tog finländska fonder däremot hem 0,6 miljarder euro än vad de investerade i dem.

Till ökningen av den finländska fondförmögenheten bidrog under första halvåret – förutom nya investeringar – också omvärderingar med 2,7 miljarder euro. Fondförmögenheten ökade med totalt 7,5 % och uppgick till 116 miljarder euro vid slutet av juni.

Närmare upplysningar lämnas av
Anne Turkkila, telefon 09 183 21 75, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi
Topias Leino, telefon 09 183 23 15, e-post: topias.leino(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle: 1.11.2017 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.