Föregående versioner av RATI-postbeskrivning

 Föregående versioner av RATI kodlistor

Övriga  RATI anvisningar

 Föregående versioner av KOTI-postbeskrivning

Föregående versioner av KOTI kodlistor

 Övriga KOTI anvisningar