Nya utbetalda bostadslån i euro från finländska monetära finansinstitut till hushåll i euroområdet

Utlåning

I december betalades endast 1,3 miljarder euro ut i nya bostadslån till hushållen. Det var 0,4 miljarder euro mindre än i november och 0,1 miljarder euro mindre än året innan. December och januari har av hävd varit lugnare än andra månader. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i december 4,94 %. Den steg något från november i takt med marknadsräntorna som drevs upp av oron på de internationella finansmarknaderna. De nya lånen bands till en primränta i 51 % av alla nya bolåneavtal. Primräntan slog därmed ut Euribor, som under de senaste åren varit den populäraste referensräntan för bostadslån.

Det utestående beloppet av bostadslån från monetära finansinstitut till hushåll uppgick vid slutet av december till 62,2 miljarder euro med en genomsnittsränta på 4,99 %. Bolånestocken fortsatte att öka men alltjämt i en något långsammare takt på årsbasis. I december låg årstakten på 12,4 %.

Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick till 48,4 miljarder euro med en genomsnittsränta på 5,19 %. Årsökningstakten sjönk i december till 12,9 % från rekordhöga 14,1 % i november.

Inlåning

I december uppgick inlåningen från hushåll till 65,3 miljarder euro, vilket är drygt 12 % mer än året innan.

Till den ökade inlåningen från hushåll bidrog inlåningen med fast löptid upp till 2 år, som fortsatte att öka kraftigt redan femte månaden i rad. I december ökade denna tidsbundna inlåning med 1,2 miljarder euro, dvs. med nära 0,5 miljarder euro mer än i november, och uppgick vid slutet av månaden till 19,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan låg på 4,29 % och var därmed 0,11 procentenheter högre än i november.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Mer information:
Elisabeth Hintikka, telefon 010 831 2322
E-post Fornamn.Efternamn@bof.fi

Informationen uppdateras nästa gång den 29.2.2008 kl. 13.00