Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Utbetalningarna av nya bolån till hushållen uppgick i oktober till 1,7 miljarder euro, vilket var lika mycket som i september och 200 miljoner euro mer än i oktober 2009. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån var 2,17 procent, medan den i september var 2,09 procent. Ett typiskt nytt bolån som togs ut i oktober var bunden till 12 mån Euribor med en återbetalningstid på ca 20 år. Av de bolån som togs ut i oktober var 9 procent bundna till en fast referensränta, vilket var en lika stor andel som i september. Ännu i juni var denna andel 4 procent. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finans¬institut till hushåll ökade med 600 miljoner euro och uppgick vid slutet av oktober till 76,1 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll steg till 6,9 procent från 6,8 procent i september. Genom¬snittsräntan på utestående bolån steg med 0,03 procentenheter till 2,01 procent från september.
Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i oktober för 7,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på dessa nya låneavtal var 2,22 procent i oktober. Det utestående beloppet av företagslån i euro minskade med ca 200 miljoner euro och uppgick vid slutet av oktober till 57,0 miljarder euro. Årsökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag steg till 4,9 procent från 4,5 procent i september. Genomsnittsräntan för utlåningen till icke-finansiella företag steg från september med 0,05 procentenheter till 2,41 procent.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i oktober för 7,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på dessa nya låneavtal var 2,22 procent i oktober. Det utestående beloppet av företagslån i euro minskade med ca 200 miljoner euro och uppgick vid slutet av oktober till 57,0 miljarder euro. Årsökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag steg till 4,9 procent från 4,5 procent i september. Genomsnitts¬räntan för utlåningen till icke-finansiella företag steg från september med 0,05 procentenheter till 2,41 procent.

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 76,8 miljarder euro vid slutet av oktober och genomsnittsräntan på inlåningen var 0,84 procent. I oktober uppgick hushållens nya inlåning på tidsbundna konton till 1,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny inlåning på tidsbundna konton steg till 1,69 procent från 1,58 procent i september.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti,
mn euro
September,
mn euro

mn euro

Oktober,
12 mån förändring1, %


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 102 144 102 728 103 335 5,7 2,41
    -varav bostadslån 74 987     75 513 76 070 6,9 2,01
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 57 031 57 213 56 952 4,9 2,41
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 76 003 76 513 76 782 5,3 0,84
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 532 1 738 1 714 2,17

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Elina Salminen, telefon 010 831 2343, e-post elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, telefon 010 831 2456, e-post olli.alanko(at)bof.fi

Nästa uppdatering 31.12.2010 kl.13.00.