Finlands Bank börjar publicera uppgifter om kreditinstitutens marknadsandelar i april 2018. Uppgifterna om marknadsandelar publiceras med stöd av de fullmakter som lämnats av bankerna och omfattar fyra delområden: utlåning till andra än monetära finansinstitut, bostadslån till finländska hushåll, företagslån till finländska företag och inlåning från andra än monetära finansinstitut. Uppgifterna publiceras två gånger om året, enligt situationen vid utgången av juni och december.

De finländska hushållens utestående bostadslån från kreditinstitut med verksamhet i Finland uppgick till 96,1 miljarder euro i slutet av 2017. OP Gruppens andel av bostadslånen var störst, 39,3 %. Näst mest bostadslån hade Nordea (29,5 %) och Danske Bank (11,4 %).

De finländska företagens utestående lån (exkl. bostadssammanslutningar) från kreditinstitut med verksamhet i Finland uppgick till 51,0 miljarder euro i slutet av 2017. OP Gruppen och Nordea hade de största andelarna: 38,7 % och 30,7 %. Danske Banks andel av företagslånen var den tredje största med 8,5 %.OP Gruppen, Nordea och Danske Bank hade också den största andelen av inlåningen från allmänheten på 154,7 miljarder euro i december 2017. Av inlåningen fanns 37,0 % hos OP Gruppens banker. Nordeas andel av inlåningen var 26,0 % och Danske Banks andel 14,3 %.

Marknadsandelar för kreditinstituten med verksamhet i Finland, december 2017

  Utlåning till FInland (till andra än monetära finansinstitut) Bostadslån till hushåll1 i Finland Företagslån2 till Finland Inlåning från Finland (från andra än monetära finansinstitut)
  Uteståenda belopp, mn euro (marknadsandel) Uteståenda belopp, mn euro (marknadsandel) Uteståenda belopp, mn euro (marknadsandel) Uteståenda belopp, mn euro (marknadsandel)
Monetära finansinstitut sammanlagt 224 895
(100 %)
96 065
(100 %)
51 005
(100 %)
154 689
(100 %)
OP Gruppen 79 914
(35,5 %)
37 737
(39,3 %)
19 736
(38,7 %)
57 232
(37,0 %)
Nordea 59 469
(26,4 %)
28 353
(29,5 %)
15 672
(30,7 %)
40 261
(26,0 %)
Kommunfinans 21 651
(9,6 %)
279
(0,3 %)
3 469
(6,8 %)
0
(0,0 %)
Danske Bank 21 476
(9,5 %)
10 916
(11,4 %)
4 311
(8,5 %)
22 139
(14,3 %)
Handelsbanken 12 823
(5,7 %)
2 836
(3,0 %)
3 951
(7,7 %)
3 940
(2,5 %)
Sparbankerna 7 737
(3,4 %)
4 890
(5,1 %)
915
(1,8 %)
6 106
(3,9 %)
Aktia Pankki Abp 5 798
(2,6 %)
3 966
(4,1 %)
392
(0,8 %)
4 108
(2,7 %)
S-Banken 3 721
(1,7 %)
2 064
(2,1 %)
126
(0,2 %)
5 002
(3,2 %)
POP Bankgruppen 3 319
(1,5 %)
1 885
(2,0 %)
353
(0,7 %)
3 522
(2,3 %)
Ålandsbanken Abp 2 576
(1,1 %)
1 409
(1,5 %)
502
(1,0 %)
2 135
(1,4 %)
Hypokoncernen 2 205
(1,0 %)
676
(0,7 %)
87
(0,2 %)
1 511
(1,0 %)
Oma Sparbank 2 136
(0,9 %)
1 048
(1,1 %)
405
(0,8 %)
1 639
(1,1 %)
Övriga 2 070
(0,9 %)
6
(0,01 %)
1 086
(2,1 %)
7 094
(4,6 %)

Källa: Finlands Bank.

OP Gruppen: OP Företagsbanken Abp, OP-Kortbolaget Abp, OP-Bostadslånebanken Abp, OP Kundtjänster Ab och sammanslutningen av andelsbanker
Nordea: Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, Nordea Hypoteksbank Abp och Nordea Finans Finland Ab
Danske Bank: Danske Bank Abp, Danske Bank A/S, Finland filial och Danske Hypoteksbank Abp
Handelsbanken: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp, Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland och Stadshypotek AB (publ), filialverksamheten i Finland
Sparbanksgruppen: Sparbankerna, Sparbankernas Centralbank Finland Abp och Sp-Hypoteksbank Abp
POP Bankgruppen: POP Bankerna och Bonum Bank Abp
Hypokoncernen: Finlands Hypoteksförening och Finlands Bostadshypobank Ab
Övriga: Omfattar övriga kreditinstitut med verksamhet i Finland än ovan nämnda

1 Till hushållen räknas hushållens icke-vinstsyftande organisationer.
2 Exkl. lån till bostadssammanslutningar.

Kreditinstitutens marknadsandelar.xlsx

Uppgifter om kreditinstitutens marknadsandelar åren 2009–2016 har publicerats av Finans Finland.

Nästa statistik över kreditinstitutens marknadsandelar publiceras 15.10.2018 kl. 10.

Närmare upplysningar lämnas av
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.