Investeringarna i finländska kapitalfonder har kanaliserats till inhemska investeringsobjekt

Inga meddelanden för året