Korot

Näillä sivuilla esitetään tilastotiedot euriborkoroista, peruskorosta ja viivästyskorosta sekä pankkien omista viitekoroista. Rahalaitosten laina- ja talletuskorot löytyvät kohdasta ”Rahalaitosten tase ja korot” ja eurojärjestelmän ohjauskorot vastaavasti kohdasta ”Rahapolitiikan välineet”.
 
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan.  Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.