Publikationer

 
TAB WEBPART
 

 Publikationer

 
 

 Publikationsserie

 
 

 Beställ

 

Det går att prenumerera elektroniskt på Finlands Banks publikationer, rapporter och pressmeddelanden.

En del av Finlands Banks och ECBs broschyrer finns också i tryckt version.

 

 Kalender

 
 

 Genvägar

 
TAB WEBPART
 

 Genvägar

 
 

 Populära innehåll

 
 

 Media

 
Kommunikationschef Jenni Hellström
telefon 010 831 2632
 
Senior informatör Richard Brander
telefon 010 831 2206

Informatör Eira Heinämies
telefon 010 831 2469

Informationsassistent Heli Kangas
telefon 010 831 2628
 
Informatör Eeva Kristiina Lahtinen
telefon 010 831 2908
 
Informatör/redaktör Peter Mickelsson
telefon 010 831 2666
  
Ansvarig webbredaktör Mia Ristimäki
telefon 010 831 2213
 
Museets intendent Jaakko Koskentola
telefon 010 831 2981​
 

 Räntor

 
ECB:s styrränta: 0,00 %
(beslut 10.3.2016, gäller från 16.3.2016)
Euribor räntor
22.9.2016
1 mån.
-0,371
3 mån.
-0,301
12 mån.
-0,059
Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Grundränta 1.7―30.6.2016: 0,0 %
Dröjsmålsränta 1.7―31.12.2016: 7,0 %() tai 8,0 % (4 a§)
 

 Valutakurser

 
Valuta
23.9.2016
EUR/USD
1,1214
EUR/JPY
113,02
EUR/SEK
9,5820
Fler valutakurser
 

 Twitter - @SuomenPankki

 
 

 Relaterade webbplatser