Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) vårmöte som hålls i Washington D.C. 18–19 april 2024. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under vårmötesveckan sammanträder IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté samt IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I mötena deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande Marja Nykänen, direktionens rådgivare Kimmo Virolainen, senior ekonom Anni Norring och ekonom Taina Sinivuori samt kommunikationschef Jenni Hellström.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 2329.