Europeiska monetära systemet (EMS) och dess växelkursmekanism ERM ersattes med växelkursmekanismen ERM2 när den tredje etappen av EMU inleddes den 1 januari 1999.

ERM2 ger EU-länderna utanför euroområdet möjlighet att knyta sin valuta till euron. Deltagande i ERM2 är frivilligt, men medlemsstater utanför euroområdet förväntas ansluta sig till mekanismen förr eller senare.

En centralkurs gentemot euron fastställs för de deltagande valutorna. Centralkursen är fast men kan justeras enligt gemensam överenskommelse. Växelkursen kan variera runt centralkursen inom ett fluktuationsband. Det normala fluktuationsbandet är ±15 %, men från fall till fall kan ett smalare fluktuationsband fastställas. Vid bandgränserna intervenerar Eurosystemet och deltagarlandets centralbank automatiskt och i obegränsad utsträckning för att stödja växelkursen. Interventionerna kan dock avbrytas om de strider mot ECB:s huvudmål att upprätthålla prisstabilitet.

I ERM2 deltar Danmark och Bulgarien. Centralkursen för den danska kronan är 7,46038 kronor med ett fluktuationsband på ±2,25 %. Centralkursen för bulgariska lev är 1,95583 lev med ett fluktuationsband på ±15 %.