ASSISTENT

Mari Hämäläinen 
09 183 2010 / +358 9 183 2010 
mari.hamalainen(at)bof.fi

Telefon

09 183 2001 
+358 9 183 2001

E-POST

olli.rehn(at)bof.fi

TWITTER

@ollirehn

Adress

Finlands Bank
Snellmansplatsen
00170 HELSINGFORS
FINLAND

Postadress

Finlands Bank
PB 160
FIN-00101 HELSINGFORS
FINLAND

Meritförteckning

Olli Rehn är direktionens ordförande. Han har varit direktionens ordförande från och med den 12 juli 2018. Chefdirektör Rehn svarar för beredningen av penningpolitiken, inhemsk ekonomisk-politisk påverkan, den externa kommunikationen, de internationella frågorna och internrevisionen. Chefdirektör Rehn är medlem i ECB-rådet.

Rehn har länge haft europeiska och internationella uppdrag. Han var EU-kommissionens vice ordförande 2011–2014. Som ledamot av kommissionen svarade han för EU-utvidgningen 2004–2010 och för ekonomi och finanser 2010–2014, då han bland annat hade ansvar för EMU-regelreformen, krisländernas finansieringsprogram och förberedelserna för inrättandet av stabilitetsmekanismerna. Han företrädde EU-kommissionen i ECB-rådet, i G7/G20-samarbetet och på Internationella valutafondens sammanträden 2010–2014.

Olli Rehn var näringsminister i Sipiläs regering 2015–2016. Han valdes till riksdagsledamot från Helsingfors valkrets i april 2015. Olli Rehn var riksdagsledamot också 1991–1995. Ledamot och vice talman i Europaparlamentet var han 2014–2015. Rehn hörde till den första finländska gruppen av Europaparlamentsledamöter 1995–1996.

Rehn har avlagt filosofie doktorsexamen vid universitetet i Oxford med internationell ekonomi som huvudämne (1996). Hans doktorsavhandling behandlade små europeiska länders ekonomiska strategi. Han avlade politices kandidatexamen vid Helsingfors universitet 1989.

Till Olli Rehns fritidsintressen hör fotboll, läsning, rock och jazz.

Olli Rehn är född den 31 mars 1962. Till familjen hör hustrun Merja och dottern Silva (1998).

Det finns inga objekt att visa.

Pääjohtaja Olli Rehn

Pääjohtaja Olli Rehn Pääjohtaja Olli Rehn

Olli Rehn
Foto: Leena
Louhivaara

Olli Rehn
Foto: Leena
Louhivaara

Olli Rehn
Foto: Leena Louhivaara

Pääjohtaja Olli Rehn

Pääjohtaja Olli Rehn

 

Olli Rehn
Foto: Leena
Louhivaara
Olli Rehn
Foto: Leena
Louhivaara