Valutakurser

17.5 Förändring 16.5 Föregående månad
EUR / USD 1,1172 -0,003
EUR / GBP 0,87595 +0,001
EUR / JPY 122,34 -0,470
EUR / SEK 10,766 +0,007

Bloggar

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 16.3.2016
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,40%

Euribor räntor

17.5 Förändring 16.5 Föregående månad
1 mån -0,368 -0,002
3 mån. -0,313 -0,001
12 mån. -0,133 -0,005
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2019