Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
2,00%
Gäller från 2.11.2022
Räntan på utlåningsfaciliteten
2,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
1,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

1.12 Förändring 30.11 Föregående månad
1 mån 1,526 +0,014
3 mån. 1,972 -0,001
12 mån. 2,842 +0,012
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
1.12 Förändring 30.11 Föregående månad
€STR 1,400 +0,009

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2022