Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

16.5 Förändring 13.5 Föregående månad
1 mån -0,558 -0,012
3 mån. -0,403 0,000
12 mån. 0,206 +0,024
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
16.5 Förändring 13.5 Föregående månad
€STR -0,585 +0,001

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2022