SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

19.1 Förändring 18.1 Föregående månad
1 mån -0,561 +0,006
3 mån. -0,548 +0,005
12 mån. -0,502 +0,001
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
19.1 Förändring 18.1 Föregående månad
€STR -0,564 +0,001

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2021
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2021