Valutakurser

19.3 Förändring 16.3 Föregående månad
EUR / USD 1,2309 +0,001
EUR / GBP 0,87593 -0,007
EUR / JPY 130,65 +0,440
EUR / SEK 10,0838 +0,004

Bloggar

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 16.3.2016
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,40%

Euribor räntor

19.3 Förändring 16.3 Föregående månad
1 mån -0,370 0,000
3 mån. -0,329 -0,001
12 mån. -0,192 0,000
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2018
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2018