Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

16.4 Förändring 15.4 Föregående månad
1 mån -0,553 +0,008
3 mån. -0,538 -0,001
12 mån. -0,478 0,000
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
15.4 Förändring 14.4 Föregående månad
€STR -0,566 -0,006

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2021
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2021