SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 16.3.2016
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,40%

Euribor räntor

14.12 Förändring 13.12 Föregående månad
1 mån -0,368 0,000
3 mån. -0,311 0,000
12 mån. -0,128 +0,001
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.7―31.12.2018
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2018