SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

15.11 Förändring 14.11 Föregående månad
1 mån -0,450 +0,005
3 mån. -0,404 -0,005
12 mån. -0,269 -0,003
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
14.11 Förändring 13.11 Föregående månad
€STR -0,536 -0,005

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2019