Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

27.7 Förändring 26.7 Föregående månad
1 mån -0,557 +0,001
3 mån. -0,543 +0,001
12 mån. -0,494 -0,001
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
26.7 Förändring 23.7 Föregående månad
€STR -0,567 0,000

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.7―31.12.2021
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2021