ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

3.4 Förändring 2.4 Föregående månad
1 mån -0,438 +0,016
3 mån. -0,341 -0,005
12 mån. -0,149 +0,004
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
2.4 Förändring 1.4 Föregående månad
€STR -0,534 -0,007

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2020
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2020