ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euribor räntor

20.9 Förändring 19.9 Föregående månad
1 mån -0,454 -0,004
3 mån. -0,393 +0,003
12 mån. -0,298 +0,005
Uppgifterna är fördröjda med 24 timmar

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2019