Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
4,50%
Gäller från 20.9.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,75%
Räntan på inlåningsfaciliteten
4,00%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

16.5 Förändring 15.5 Föregående månad
1 mån 3,817 -0,013
3 mån. 3,826 +0,010
12 mån. 3,650 -0,029
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
16.5 Förändring 15.5 Föregående månad
€STR 3,904 -0,004

Andra räntor

Grundränta
4,25%
Gäller 1.1―30.6.2024
Dröjsmålsränta
11,50% 4 §
12,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2024