Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

27.5 Förändring 26.5 Föregående månad
1 mån -0,545 -0,001
3 mån. -0,368 -0,016
12 mån. 0,358 -0,002
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
26.5 Förändring 25.5 Föregående månad
€STR -0,590 -0,003

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2022
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2022