Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
3,75%
Gäller från 10.5.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,00%
Räntan på inlåningsfaciliteten
3,25%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

8.6 Förändring 7.6 Föregående månad
1 mån 3,258 -0,013
3 mån. 3,486 +0,027
12 mån. 3,936 +0,013
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
8.6 Förändring 7.6 Föregående månad
€STR 3,146 +0,002

Andra räntor

Grundränta
2,50%
Gäller 1.1―30.6.2023
Dröjsmålsränta
9,50% 4 §
10,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2023