SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

28.5 Förändring 27.5 Föregående månad
1 mån -0,461 +0,014
3 mån. -0,290 -0,010
12 mån. -0,078 -0,002
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
28.5 Förändring 27.5 Föregående månad
€STR -0,541 0,000

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.1―30.6.2020
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2020