SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

4.12 Förändring 3.12 Föregående månad
1 mån -0,450 -0,002
3 mån. -0,393 +0,004
12 mån. -0,267 -0,004
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
4.12 Förändring 3.12 Föregående månad
€STR -0,540 -0,001

Andra räntor

Grundränta
0,00%
Gäller 1.7―31.12.2019
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―31.12.2019