Finlands Bank - Framsidan

SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
3,75%
Gäller från 10.5.2023
Räntan på utlåningsfaciliteten
4,00%
Räntan på inlåningsfaciliteten
3,25%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

5.6 Förändring 2.6 Föregående månad
1 mån 3,222 +0,004
3 mån. 3,493 +0,003
12 mån. 3,884 +0,009
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
5.6 Förändring 2.6 Föregående månad
€STR 3,148 0,000

Andra räntor

Grundränta
2,50%
Gäller 1.1―30.6.2023
Dröjsmålsränta
9,50% 4 §
10,50% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2023