Finlands Bank - Framsidan

Valutakurser

5.3 Förändring 4.3 Föregående månad
EUR / USD 1,1938 -0,010
EUR / GBP 0,863 0,000
EUR / JPY 129,30 +0,070
EUR / SEK 10,1863 +0,027

Bloggar

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

4.3 Förändring 3.3 Föregående månad
1 mån -0,560 0,000
3 mån. -0,541 +0,005
12 mån. -0,486 -0,004
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
4.3 Förändring 3.3 Föregående månad
€STR -0,565 0,000

Andra räntor

Grundränta
-0,50%
Gäller 1.1―30.6.2021
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.1―30.6.2021