SENASTE publikationer

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
0,00%
Gäller från 18.9.2019
Räntan på utlåningsfaciliteten
0,25%
Räntan på inlåningsfaciliteten
-0,50%

Euriborräntor och dagslåneräntan €STR

25.11 Förändring 24.11 Föregående månad
1 mån -0,533 +0,004
3 mån. -0,526 -0,003
12 mån. -0,482 0,000
Uppgifterna om Euriborräntor är fördröjda med 24 timmar.
25.11 Förändring 24.11 Föregående månad
€STR -0,554 +0,002

Andra räntor

Grundränta
-0,25%
Gäller 1.7―30.12.2020
Dröjsmålsränta
7,00% 4 §
8,00% 4 a §
Gäller 1.7―30.12.2020