Institutets forskning är inriktad på makroekonomin och finansmarknaden i tillväxtekonomierna. Vidare bedrivs forskning om strukturella förändringar i ekonomin med tonvikt på Ryssland och Kina, som är fokusområden för institutets forskningsverksamhet. BOFIT ger ut en veckoöversikt om Ryssland och Kina på finska och engelska. Vidare ges ny forskning ut i två forskningsrapportserier.

Utöver Finlands Bank och den övriga offentliga sektorn betjänar BOFIT också affärslivet, vetenskapliga samfund, massmedierna och den intresserade allmänheten både i Finland och utomlands.

I sin verksamhet stöder sig BOFITs experter på ett brett internationellt kontaktnätverk av myndigheter och forskningsinstitut i målländerna och tredje länder, internationella experter som sysslar med transitionsfrågor och internationella organisationer. BOFITs gästforskarprogram samlar ständigt framstående utländska forskare från målländerna och tredje länder.

www.bofit.fi