Statistikdelen ger också information om valutakurser samt marknadsräntor och penningpolitiska räntor. Dessutom ingår en diagrambank och länkar till statistik över euroområdet. Från dessa sidor är det möjligt att ladda ned statistik för Finland, de övriga euroländerna och euroområdet i form av diagram och tabeller.

Statistikproduktionen styrs av reglerna och riktlinjerna om innehålls- och kvalitetskriterierna för ECBS-statistiken. Den ECBS-statistik som publiceras är gratis och kan användas fritt.