Verksamheten syftar till att producera vetenskapligt högtstående forskning och stödja beredningen av penningpolitiken och makrostabilitetsanalysen. Bankens forskare vinnlägger sig om ett nära samarbete med det akademiska forskarsamfundet och deltar aktivt i europeiska forskningsnätverk och i centralbankernas forskningssamarbete.

Forskningsverksamheten på Finlands Bank bedrivs huvudsakligen av två enheter: forskningsenheten och BOFIT (Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader).

Forskning om samspelet mellan makroekonomi och finansmarknad och om makroekonomisk och finansiell stabilitet bildar kärnan i forskningsenhetens verksamhet.

BOFIT fokuserar på forskning om makroekonomin och finanssystemen i tillväxtekonomierna, framför allt Ryssland och Kina.

Bank of Finland Research Discussion Papers

BOFIT Discussion Papers